Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/167

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


162 NOHDHE BERGENHUS AM’l’. med maane, stjerner og mere. Den østre og den vestre væg har ikke været bemalede. Paa den søndre og vestre væg i denne— stue er der 2 smaa fiirkantede lyShuller eller glugger, men uafgjort om disse har fra første færd af været deri indhugne, eller om dette er skeet først sildigere, da man tog stuen til et fra dens første bestemmelse maaske afvigende brug. Mærke1igt er det, at man paa den søndre væg ser sporene af flammer fra antændte kjerter, der ere blevne holdte Væggen saa nær, at de have brændt ind i den. De ere spidse op imod enden som lysflammer.» En stok fra samme bygning er kommet til Bergens museum og fremstiller ryttere i fuld rustning, er godt gjorte og peger hen paa det ]3de eller 14de aarhundrede. Haug (7.44), 2 husmandspladse. Gorvin (5.98). Gorvin (6.43). Hausum, skrives almindelig Husum, med Laupsfeigen (7.22). Hau-sum (6.89). Uglum (6.71), 2 husmandspladse. Elvajeng, skrives almin- delig Elvery()m (5.24). Staveteig (7.8ð). Ovrestad (6.77). Kvam (5.11). Tor-sta(l (7.16), 2 husmandspladse. Reppen (7.20), 2 hus- mandspladse. Reppen (7.2O), l husmandsplads. Tuflene (5.91), l humandSplads. Aspesæter, skrives almindelig Espesæter, Æspe.sæter (8.68), 3 husmandspladse. Lereim, 3 dele (6.4O). Lereim (6.88) l husmandsplads. Skjeldestad, skrives almindelig Skille.S—tad (5.84) 1S‘kjeldestad med Heldeskaar (6.19). Skg’el(Zestad (5.57). Skjeldestad (5.47) I Norum sogn: Skarsbø (6.37), 2 husmandspladse. Eskestrand (8.12), 1 hus- mandsplads. Her har staaet en bautasten. Fardal (7.42), 3 hus- mandspladse. Vatlestad med Bjørndalshavnen (5.17), 3 husmands- pladse. Heggeteig (5.35), 1 husmandsplads. Øvretun med Bru- segaard (6.4O). Ylvisaaker med MidtrurZ (7.2O), 4 husmandspladse Ylvisaaker (7.8O), 2 husmandspladse. Paalshed1a kaldes et stort bergstykke, der ligger ved gaar- den Y1visaaker og truer med at falde ned over gaarden. Ylvisaaker gaard betaler endnu i landsky1d kr. 3.62 til Stedje kirke, og den betaler ogsaa en afgift til Kaupanger kirke, og det angives, at denne afgift oprindelig er givet kirken, forat stenen ikke Skal falde ned. Ylmeim, skrives almindelig Ølmeim (5.55), 1 husmandsplads. Ylmeim (6.31), 2 husmandspladse. Ylsmei“m (6.47), 2 husmands- pladse. Nor)zes, 2 dele (7.56), 3 husmandspladse. Her stod før 5 bautastene. Neumamz beretter i Urda: «Af bautastenene paa Nornes staa nu ikkun 3 tilbage. Den høieste er 91Z2 al. lang, 11Z4 al. bred og 1Z2 al. tyk, tilspidset i enden. Omkring denne Steen findes en eirke1formig Steen- sætning, 9O al. i omkreds. Den anden er 5“‘Wfs al. høi, 2]Øs al. )