Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/164

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SOGNDAI. HERREI). 159 i 1893 fraSolgt 15 parcel1er, saaledes at det gjenVærende hoved- brug kun udgjør en ubetydelig del af det oprindelige brug. Nedre Stedje eiedes fra 1872 af Henrik Krohn, fra 1893 af enge1skmændene Otto Halbaeh og Th. Ivatt og fra 190O af H. A. Hagelien. Vestreim i Kaupanger Sogn, af Skyld 21.(36 mark, har 2 hus- mandsp1adSe. Sam1et husdyrhold i 189l Var: 3 heste, 31 storfæ, 41 faar, 7 Svin, 11 høns. Samlet udsæd i 1890 Var: 1O.6ö hl. byg, 21 hl. havre til grønf0der, 27 hl. poteter, 50 kg. græsfrø, 1 ar til kaa1rabi. 13 gaarde har matrikulskyld mellem 10 og 20 mark. I Stedje sogn: IØørnes, af skyld 15.()9 mark, har 4 husmandSpladse. Samlet huSdyrh0ld i l891 Var: 4 heste, 30 Storfæ, 94 faar, 18 gjeter, 7 Svin, 33 høns. Samlet udsæd i 189O Var: 1O hl. byg, 47.5 hl. poteter. I ar til kaalrabi. Aarøien med Tr(Ptteteigen og Bars-nes, af skyld tilsammen 17.50 mark, har 4 huSmandspladse. Sam1et husdyrho1d i 1891 Var: 3 heSte, 26 Storfæ, 85 faar, 40 gjeter, 4 Svin, 16 høns. Samlet udsæd i 1890 Var: 13.65 hl. byg, 58 hl. poteter, 1 kg. græSfrø. Til kjøkkenhaVevækSter 1 ar. Dvergedal, af skyld 13.7O mark, har 2 husmandSpladse. Samlet husdyrholdi 1891 Var: 6 heste, 42 storfæ, 61 faar, 3 Svin, 6 høns. Sam1et udsæd i 189O Var: 1O.5 hl. byg, 36.7ö hl. poteter, 6 kg. græsfrø. Fos-s, af skyld 13.()2 mark, har 5 huSmandspladse. Sam1et huSdyrhold i l891 Var: 4 heste, 24 Storfæ, 42 faar, 2 Svin, 4 høns. Samlet udsæd i 1890 Var: hl. byg, 8O.5 hl. poteter. Bjelle, 2 dele i et brug, af Skyld 11.60 mark. HuSdyrho1d i 1891 Var: 3 heste, 22 Storfæ, 54 faar, 4 sVin. Udsæden i 189O Var: 0.30 hl. rug, 6 hl. byg, 6.3O hl. havre, 29 hl. poteter. Ormalseng med K()ls(eter, af skyld 12.81 mark, har ]„ hus- mandsplads. Samlet husdyrhold i 189l Var: 5 heSte, 44 storfæ 51 faar, 2 svin. Sam1et udsæd i 189O Var: 0.20 hl. rug, 5.6O hl. byg, 22.5O hl. poteter. 0.5 ar til kaa1rabi. Hund(Bri med St()rhaugen, af skyld 13.37 mark, har 2 hus- mandsp1adSe. Sam1et husdyrho1d i 1891 Var: 3 heste, 17 storfæ 37 faar, 1 Svin, 4 høns. Samlet udsæd 1890 Var: O.40 hl. rug, 9.1O hl. byg, 29 hl. poteter. O.2O ar til kaa1rabi. Stedje, nedre, af skyld l7.59 mark. HuSdyrhold i 1891 Var: 2 heste, 17 storfæ, l Svin, l2 høns. UdSædeni 189O Var: O.20 hl. rug, 1.5 hl. byg, 3.5 hl. haVre til grønfoder, 4 hl. poteter, 25 kg. græsfrø. 5O ar til kjøkkenhavevækster. Gaarden Nedre Stedje har en af de største frugthaver i landet og to vældige kjæmpehauge. U O