Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/165

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


D f 160 NOH1)BE BERGENHUs AMT. I Norum sogn: Øíre, af skyld 14.23 mark, har 3 husmandspladse. Samlet husdyrhold i 189l Var: 3 heste, 24 storfæ, 85 faar, 8 svin. Samlet 11dSæd i 1891 Var: 1 hl. rug, 12.2() hl. byg og 45 hl. poteter. Til kjøkkenhavevækster anvendtes 0.ð ar. I Kaupanger sogn: Valeberg med Kirketeigen, a-f Skyld 10.79 mark. Husdyrhold i 189l Var: 2 heste, 7 storfæ, 22 faar, 2 svin, 3 høns. Udsæden i 189O Var: 4.2O hl. byg, 0.6O hl. havre, 22.Ö hl. poteter, l a-r til kaalrabi. Hovlaml, af skyld 18.79 mark. har 5 husmandspladse. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 4 heste, 17 storfæ, 63 faar, 8 svin, 26 høns. Samlet udsæd i 189O Var: 9.25 hl. byg, 2.8() hl. havre, 4.52 hl. havre til grønfoder, 3l.64 hl. poteter, 20 kg. græsfrø. 1 ar til kjøkkenhaVevækster. Amle, nedre, af skyld 15.87 ma-rk, har 3 husmandspladse. Sam1et husdyrhold i 1891 Var: 2 heste, 16 storfæ, 54 faar, 2 svin. Samlet udsæd i 1890 Var: 8.70 hl. byg og 27.75 hl. poteter, 1.5 ar til kaa1rabi og 0.7ö ar til kjøkkenhavevækster. 63 gaarde har matrikulskyld mellem —5 og l0 mark. I Stedje sogn: Loflesnes med Lojtesnesjjeldet og Arvaal af skyld —5.()8 mark. Barsnes, Bøen og Flaaten af skyld 6.13 mark. Barsnes med Ri“sene og Dalen af skyld 8.47 mark, har 3 husmandspladse. Olnes, 3 (lele, 5.54 mark, har 1 huSmandSp1ads. 0lnes, 2 dele (5.52). ()lnes, 2 dele (7.79). ()lnes, 3 dele (6.95), 1 husmandsp1adS. Kvam (7.41), 2 husmandspladse. Nes (6.84). .4abyrge, 3 dele (6.02). .4abyrge (5.91). .—1abyrge (5.28). Hove (6.45), 1 husmands- p1adS. Rutlin (8.26), 2 husmandspladse. Rutlin (6.25), 1 hus- mandspladS. Kvaale (6.27). Kvaale med Lu)2de‘my)—en (6.98), 1 hus- mandsplads. Kvaale, 2 dele med Vafnesæter (5.:3()). K:;aale med .4rvaal (5.32), l husmandSplads. Det sees af Sturlunga sage VIII 2 at Hvál1, nu Kvaa1e var den gaard, hvor Sverres lendermand, Jon Staal, boede (cfr. bind I, pag. 833). Han blev stamfader til en mægtig æt paa Hváll. Jon Staals sønnesøn var Jon Brynjulvssøn, der tog ivrig del i striden mod geist- lighederne under kong Erik og hertug Haakons mindreaarighed. Hans søSter, fru Ingerid BrynjulvSdatter, levede til henimod 1314, men det vides il.ke, hvem hun var gift med. Hr. Jon Brynju1vssøn synes at have havt døterne Ingeborg, der blev gift med hr. Gaute Isakssøn paa Tolga i Ryfylke, søn af ISa-k Gau- tessøn og Inga. Det erfares ogsaa, at han havde andre ætlinger eller frænder, af hvilke en Margrete var gift med NikolaS Stigssøn og en anden kvinde, hvis navn ikke kjendes, med rideren hr. Sigurd