Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/146

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SoGN1)A1. HEHB1—:1). [41 SogndaI heri-ed. Sogndal hermed (440.66 km.2, i 1891 3507 indbyggere, i 190O 3549 indbyggere) indbefatter Ste(Øe hove(lsogn, Kaupange-r og Norum an-nekser. Herredet udgjør et lenSmandsdistrikt og et thing]ag. Herredets gamle navn var S()k)2(I(Z(tZ2W’. Herredet ligger paa begge sider af Sogndalsfjorden og paa nordsiden af Sognefjorden, som tildels begrændser herredet mod syd. S O g n d al h o V e d k i r k e i herredetS sydlige del ligger un- der nordlig bredde 61Ò 13‘ 38“ og under 1ængde Vest for Kristiania 3Ó 3v‘ l6.5“. HerredetS udstrækning i nord og syd er 33.7 km. og i øst og Vest 32.7 km. Sogndal herred omgives af følgende herreder: Leikanger, Balestrand, H((f9ZO, Lyster (almenning), Aar(lal og Lærdal Af herredets Samlede areal, 44O.6 km.2, er: Km.2 FaStla-nd .... . 44O.5 Øer: 30 i ferskVand I lo — Sa1tVand 40 smaaøer . . O.1 S()gndal herred, er i sin søndre del næsten helt gjennem- skaaret af den fra Sognefjorden indgaaende SogndalSfjord. Det bestaar af fastland og nogle øer. Herredets bfastland, deleS Ved Sogndalsfjorden i to dele. Landet Søndenfor og østenfor Sogndalsfjorden danner en mellem denne, Sognefjord og Lysterfjord liggende større- l1alvø, hvis forbindelse med fastlandet i nord paa HafSlo grændse et et forholdsvis smalt eid, eller —— om man heller vil — to saadanne sønden— og østenfor Hafslovatn (i Hafslo). Halvøen deleS atter Ved det lave mellem EidSfjord og Amlebugt liggende dalføre; den nordligste del er smaakuperet med flere mindre dalfører og gjel; mellem aaserne ligger mange mindre vande, ligesom der er endel ikke ganske ubetydelige myrStrækninger. Høieste punkt er Haugmælen, 116O m., paa grændsen mod Hafslo og Lyster; paa denne grændse over den steile skraaning mod Lysterfjorden ligger en række af toppe, de paa grændsen