Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/144

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BORGUND HERRED. 139 Fra Borlo bør-o til Hommg bro nedenfor Maristuen blev veien i aarene 186O—-1863 omlagt som chaussee med maksimums- stigning 1:15 og kjørebredde af 4.4, 3.8 og 2.8 meter. Veiens længde fra grændsen mod Lærdal til Gol grændse er ca. ................ 36.5 km. Veiens 1ængde fra Borlo bro til Vang grændse er ca. 18.5 » Den S a m l e d e l æ n g d e af herredets hovedveie er saaledes ca. ............. 55.0 km. Afstanden fra skydsstationen Breisfølen i Borgund er til: Km. BetaleS for. Bjøberg i Hemseda1. . . 15 22 Hegg i Borgund ...... 12 15 Afstanden fra skydSstationen Maristuen i Borgund er til: Km. Beta1eS for. Nystuen i Øie . . l7 22 Hegg i Borgund ...... 17 17 Afstanden fra skydsstationen Hegg i Borgund er til: Km. Beta1es for. Husum i Borgund . . . 13 13 Breistølen i Borgund . . 12 19 Maristuen i Borgund .... 17 17 Afstanden fra skydsStationen H?usz(m i Borg11nd er til: Km. BetaleS 1’or. Hegg i Borgund . . . l3 13 Blaaflat i Tønjum . . . . lå 15 Mystuen (972 m. o. h.) ligger i Valdres paa Filefje1d. Vesten- for NyStuen er veiens høieste punkt 1004 meter og vandskje1let. 8 km. fra NyStuen i Smeddalen staar stiftSstøtten, som angiver grændsen mellem Valdres og Sogn eller Vang og Borgund herreder. Veien fører forbi Øvre Smeddalsvatn (95O m. o. h.) og Nedre Smeddalsvatn (941 m.) over Brusestø1en (988 m.). Den gamle vei her ligger til Venstre eller til sydøst for den nye, fører over elven Sula og over Maurkliphaugen med udsigt