Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/91

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

?8 NORDIlE BERGENHUS AM’1’. jog Vang, Uranaastinden, 2145 m. høi; dens mod syd vendende fæle stup danner siden af en botn. Denne spidse Uranaastind er Falketindens gjenbo; det er en stolt tind, og i den sydlige Jotunheim er det kun de mægtige Skagastølstinder, som overgaar den i vild skjønhed. Uranaastinden er besteget af E. Mohn og WÝm. Cec-il Sl-in-gsbg i l871. Tinden er en eg, ca. 150 meter lang, flad, men skarp som en knivseg, ujevn og ru og dækket af talrige løse stene. Paa den ene side ligger en jevn sneskraaning paa vel 50 grader og 30O meter ned mod Uranaasbræen. Ura-naasbræen ligger paa fjeldstrækningen mellem Uradalen og Mjølkedalen og naar østenfor Uranaastinden ind over amts- grændsen. Bræen under Ur-anaastind er en af de store sammenhængende snemasser i Jotunheimen. Den er ca. 5 km. lang fra syd mod nord og 3 km. bred fra vest mod øst og grener sig ud i tre skarpt adskilte arme: Uranaasbræen (i Vang) gaar mod syd mellem Uranaastind og Langskavlen ned mod Ko1denaase, og lWølke(lal-v- bræen (ogsaa i Vang) mod øst mellem Langskav1en og de to hjelmdannede Mjølkedalspigger lige ned i øvre Mjølkedalsvatn. Den nordlige arm (i Lyster) er den bredeste og er ved en læn- gere, smaatindet ryg af lWølkedaLspigger atter delt i to, af hvilke den vestligste, da den munder ud i den øverste ende af Skoga- dalen, kunde kaldes Skogadalsbræen. Alle tre arme sænker sig jevnt ned fra bræens høieste punkt, der ligger noget i nord for Uranaastind, omtrent 250 meter lavere end tinden. Netop her rager to isolerede toppe, en rund og en flad, op af snehavet, en paa hver sin side af den tindede ryg, midt for hver af de to nordlige bræarme. For disse forskjellige saakaldte 2l0ølke(lalspigger har kaptein Lund følgende maalinger: 2004, 2018, 1938, 2017 og 1974 meter o. h. Den hele bræ begrændses i vest af Uranaastind med dens fortsættelse paa begge sider. I bræen er der ingen eller kun faa sprækker ved kanteme. Det samlede bræarea1 her udgjør 22.5 km.2 i Lyster og Lom, hvoraf 7.8 i Lyster. Mjølkedalsbræen dæmmer for øvre Mjølkedalsvatn. Uranaas- bræen sender mod nordnordvest en arm, Skogadalsbræen, ned i Skogadalen, en bræ, den egentlige Uranaasbræ, ned i Uradals- mulen mod sydvest, en arm mod øst til nedre og øvre Mjølke- dalsvatn, og to arme gaar mod nord ned i den øvre Mjølkedal. Fra øvre Mjø1kedalsvatn kommer der undertiden voldsomme flomme, naar vandet ødelægger eller gjennembryder Mjølkedals- bræens dæmning. Henimo(l 2 km. i nordvest for store Mjølkedalsvatn, der