Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/88

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATURL1G BESHAFFENHE1). 75 .Slingsbybræ under Centraltind (Hall i 1890). Denne sidste regnes for den vanskeligste af de hidtil forsøgte bræpassager i Horung- tinderne. Carl Hall har delt tinderne, eftersom de er lette eller van- skelige at bestige, i fem grupper. Første gruppe: Fanaraaken, Nordlige Dyrhaugstin(l (ca. 2008 m.), Nordlige Skagastølstind (ca. 2196 m.). Der er brævandring over Skagastølsbræ til Skagastø1shytten ved «Bandet». Anden gruppe: Høúe.s-te Dyrhaugstiad (ca. 2102 m.), Sydl-ige Dyrhaugslinder (ca. 207O m.), Gjertvastind (ca. 2349 m.), Stølsmara- Il(lZ—S’tíVl(l, Nor-dlige Midt-Ma“radalstinder (ca. 2039 m.), Midtre og østlige Riingstind (resp. 2017 og 2008 m.), Skaga-S—tøl“s-neb (ca. 2259 m.), Sydlige JIaradalst-ind. Der er brævandring over Styggedalsbræ til Gjertvasbræ. T1—edje gruppe: Store Riingstind (2106 m.), Soleitind, Høieste Maradalstinder (ca. 2165 m.), IØ(erringa, Midt-Maradalstind (2076 m.), Sydligste Dyrhaugstind. (Fra Bandet). Der er brævandringer over Riings— og Stølsmaradalsbræerne til Vetti og fra Midt-Maradalsbræen over Midt-Marada1stindernes ryg til Stølsmaradalsbræen. Fjerde gruppe: Store Styggedalstind (2378 m.), Vesle Skagastøls- tind (2350 m.), Ceatraltin(l (2362 m.). Der er brævandring fra Maradalsb1—æ over skaret mellem Store Styggedalstind og Gjertvastind med nedstigning paa Gjert- vasbræ. Femte gruppe: Store A—astabottind (2202 m.), llIellem;ste Skaga- stelsti*nd (ca. 2306 m.), Store Styggedalstind (fra Slingsbybræ), Store Skagastelsti-ad (2400 m.), overgang fra Vesle til McZZcms(c Skaga- sfelstind. Der er brævandring fra Maradalsbræens bund mellem høieste Maradalstinder og Centrltind med nedstigning paa Slingsbybræ. Store Skagastelstind blev alene i 1896 besteget 12 gange. l l896 blev denne tind første gang besteget af damer, nemlig af frk. T. Bertheau, Kristiania, 80Zv, af frk. Fanny Paulsen, l(ristiania, 31Zv og af miss Evelyn S. Watson 1Zs. Endvidere i l896 af frk. Ingeborg Jonasen, Bergen. Adskillige af de andre høie Horungtinder er ogsaa besteget af damer. Mellemste Skaga- stølstind og Store Austabottind saaledes af frk. Bertheau og frk. .lonasen i l896 og 1897 og Store Riingstind i 1895 af frk. Her-theau. Store Stygge(lalstind er besteget uden fører af stud. Jørg. Forchhammer og Fr. Lange, Kjøbenhavn, i 1896. Horungeme og ]ot2mj)eldene inden amtef. Langedalea, der gaar op nor(lvestlig fra Aardalsvatn, bliver grændsen i vest for det,