Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/838

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

H1STOR1E. 82:§ gaar-d, birkebei11erne brændte, var Ste(Zj(), hvor de dvælede meget længe, fordi ilden vilde tage fat i kirken, som de maatte beskytte med vaade seil. Denne kirke stod helt til l867, da den blev revet. Da husene var faldne ned, vendte alt mandskabet tilbage til skibene, med hvilke kongen nn, paa to nær, som blev til- bage, lagde ud til Hagastranden ved Fimreite. Hundrede gaarde skal saaledes være bleven opbrændt, og bygden var en samling af rygende grusl1obe. Imidlertid var kong Magnus nærmere, end Sverre og hans folk anede. Han var reist fra Danmark med 24 skibe, havde overfaldt de tre af birkebeinernes skibe, Som under Svina-Peters anførsel laa i Bergen. Svina-Peter og hans folk maatte flygte, endel af dem blev dræbte. Endnu samme aften seilede Magnus nordover mod Sogn. Det blev betragtet som et slemt varsel, at kongens skibe ved udSeilingen var saa beSat med kraaker, at næsten alle taugene var bedækkede. Kongen kom til Sognesjøen og satte kurs indigjennem fjor- den for svag vind. Sogn1ngerne roede til ham i mængde og gav sig ifølge med ham, saaledes Ivar El(la. en anseet mand paa Syrstrand; han sad just tilbords, da Mag-nus’s flaade kom seilende-, men ilede straks ned til fjorden og roede ud til kongeskibet, hvor Magnus modtog ham vel. Magnus fik besked om, at Sverre laa med faa skibe i Norefjorden, hvor han havde gjort mangt og meget ondt. Da flaaden kom til det sted, hvor fjorden deler sig, eller hvor Norefjorden gaar ind, styrede Magnus ind denne: han havde da 26 seilere; de fleste var store og vel bemandede og udrustede. Efterat Sverre havde ladet brænde de hundrede gaarde i Sogndal, lod han i hast —lægge skibene over til Hugastrǫnd, og de lagde til ved det sted, som kaldes Fimreite. I sagaen staar dels Haugastrǫn(l, dels If’Ilg(l8ff’l’()7)(Z. En strand- strækning her, fra gaarden Haug østover til Hølen, i en længde af omtrent 2 km., kaldes nu Hagastrondi og har været kaldt saaledes, saalænge folk paa stedet kan mindes. Der kan vel ikke være tvil om, at de i sagahaandskrifterne forekommende former Ha-ugastrǫnd og Hugast-rǫnd er forvanskninger af Hag(1strǫn(l, som er strækningen fra gaarden Haug til pladsen Hølen. Udenfor denne strand ligger to holmer, Storholmen og Litl‘1— holmen. Naar det er fjære, kan man gaa mod syd fra Storholmen og iland. Derimod er der mellem Storholmen og landet mod øst dybt, 7 favne, og her er god havn og plads til at ligge. Det heder i sagaen, at kong Sverre fredagen, efterat de