Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/835

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

820 NORDRI—Z BERGIiNHUS AMT. blev indført i literaturen i 182O af præsten Flotfm-and paa Voss, er urigtig Pontoppidan lægger en Sverresti i Nerein1sdalen. Om vaaren 1180 — aaret efter Ei-ling Skakkes fald paa Ka1vskindet ved Trondhjem — udbød kong 2lIagm(s Erl-ingss(m fuld almenning østenfor Lidandesnes og nord om Agder, Rogaland. Hordaland, Sogn og Fjordene, begge Mørerne og Raumsdal» og drog mod kong Sverre Sigurdssøn. I slaget paa 1levoldene ved Nidaros (:27de mai 1l8O) blev hans hær fuldstændig oprevet, og k0ng Magnus maatte flygte til Danmark. Til stor skade for birkebeinerne var det under kampene mod Magnus Erlingssøn, at folket langs hele vestkysten lige til Stad var saa afgjort fiendtligsindet mod birkebeinerne. Egjulv J—Ia1.“les.mn, fører af Sverres skib «Hovdebussen)1, blev i 1181 for-fulgt af heklungerne med fem skibe fra Bergen til Fan-us2md, uden at— de dog kunde indhente ham. Da Sverre i 1l83 vilde overrumple Magnus i Bergen paa veien nordenfra, gjaldt det at bære sig forsigtig ad, forat hek- lungerne ikke skulde faa nys om, at han nærmede sig. Sverre lod nogle af sine skuder tage veien indenom I?l“e-eszmd, medens han selv satte kursen sydefter udenom øerne. I Ulvesund stødte hine paa to af heklungernes skuder, der laa paa utkig-, erobrede dem og dræbte de fleste af besætningen, men skaanede nogle faa for at spørge dem ud. Disse fortalte, at der laa tre andre skuder paa utkig i L(mgøsm)d, og at der tillige var en vete paa Haaøeni Hammer sogn (ikke Haajjeld(—t paa Ytre Sulen) og en anden paa Fenring eller Askøen, hvorfra man kunde se saavel til hin som ind til byen. I)e oplyste ligeledes, at hele Magnus’ krigshær sov oppe i byen, og nævnte endog, i hvilken gaard hver høvding havde sit nattekvarter; der var ingen, sagde de, der havde den mindste anelse om nogen fare, og alle skibene laa tjeldede ved bryggerne. Med disse gode efterretninger og de erobrede skuder stødte de ud- sendte mænd atter til hovedflaaden, førend den endnu havde naaet Langøsund. «Langeyjarsund» hed vistnok sundet mellem Lange og 0lder- kalven straks nordenfor Ytre Sulen; dette er efter P. .“1. llIme(—h stedet for denne begivenhed. Lange ligger netop saaledes, so111 kursen antydes i sa1gaen, lige ved indløbet til Dalesundet. Sverre bød nu endel af sine mænd drage forud paa de erobrede skuder med de dræbte og fangede heklungers skjolde bundne ved stavnene. Da de kom forbi Dr-Pvøerne straks norden- for Sulenøerne og nærmede sig Langøsund, troede de der lig- gende heklunger, der kjendte baade skibene og skjoldene igjen, at det var deres kamerater, og mærkede ikke sin feiltagelse, førend birkebeinerne var lige ind paa dem og hilsede dem med en regn af pile og kastespyd. Ufo1—beredte paa angreb, flygtede