Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/830

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

H1STOH11—:. 815 Da Olavs søn, ilIagnus den gode drog mod Svein Alfivasøn, gav han i Ulvesund i Firdafylke bønderne tilsagn om, at han skulde overholde de af faderen givne love. Men dette løfte holdt han ikke, og sogningerne var i begyndelsen misfornøiede, da han fór strengt frem mod dem, som havde været imod Olav paa Stiklesta(l. Sogningerne holdt en hærsamling, og det hed, at de vilde møde i kamp med kong Magnus, om han kom did. Kong Mag- nus var da paa Hordaland og havde der mange folk, og det lod, som han nu vilde reise nord til Sogn. 12 af kongens venner talte da sammen, og de blev enige om at kaste lod om én mand, som skulde fortælle kongen om dette misnøie; det blev laget saa til, at loddet traf Sighvat Skald. Sighvat digtede en flokk, som blev kaldt BersgöliSvisur, det vil sige det digt, som taler rent ud, og det heder, at kongen efter dette skiftede sind. Harald Haardraa(7e samlede ved Sólundir eller SnIenøerne sin hær, før han foretog det tog til England, hvor han faldt 1066. De fleSte 1endermænd i Norge var med. Da den hele flaade var samlet ved Sulenøerne, udgjorde den 240 skibe foruden smaa- skuder og transportskibe. Af dette antal beløb ledingsskibenes sig sandsynligvis til 150, hvilket omtrent var, hvad den halve almenning kunde tilveiebringe; de øvrige 60 skibe tilhørte dels kongen, dels lendermændene. Antallet af krigere og sjøfolk an- tages efter P. A. 2lI2mch ikke at have været under 20 O0O, en i forhold til Norges folkemænde og hjælpekilder overmaade be- tydelig styrke til et sjøtog. Da den gudbrandsdalske stormand Steigar-Th-ore i 1095 reiste oprørsfanen mod Magnus Olavssøn (Barfod) og understøttede Harald Flettes søn Svein og de krav, denne gjorde paa Norges trone, sluttede Egil Aask()Lss(m paa .4urland sig til bevægelsen Egil, der hørte til en af de fornemste ætter paa Vestlandet, fulgte oprør-sflokken til Trondhjem og videre til Haalogaland, hvor Jon Arnesøns og Vidkun Jonssøns gaard Bjarkø blev plyndret. Det varede imidlertid ikke længe, før oprørerne blev overraskede af kong Magnus’s flaade; kong Magnus lod Thore og Egil hænge. Iblandt de stormænd, som fulgte Magnus Barfod paa hans englandstog l103 nævnes Serk fra Sogn. Blandt de fortjenstful(le handlinger, som Øistein;il[(lg)ll(—S‘—S’())l roste sig af i mandjevningen med broder-en Sigurd JorSalfarer var ogsaa den, at“han havde gjort taarnet i Sinholmszmd. Sin- holmsund er sundet mellem Senholmen og fastlandet i Askvold; det omhandlede taar11 har sandsynligvis været et sjømærke.