Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/770

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMIDl..ER. 755 EkH1)9(UuOI101’. Ekspedition af meteorologiske iagttagelser. . 1109 Udgaaende telefonsamta1er ....... l2 638 Indgaa-ende —»— . . . . . 11 228 Ialt l19 440 Stationernes indtægter beløb sig til. . kr. 32 l89.2O -—»—— udgifter —»— . . » 18 930.2O Følgende private telefonanlæg findes inden amtet: — Sfryns aktietelejbnselskabs anlæg i Stryn herred er gjennem centralstationen paa Togning tilknyttet Nordjjords aktietelejbnselskabs anlæg, der omspænder herredeme Eid, Horninda1en, Indviken, Stryn og Sunnelven i Romsdals amt med forbindelse med rigstelefonen paa Nordfjordeid. Gjennem Indvikens centralstation har anlægget forbindelse med Sønd— og Nordfjords telefonselskabs anlæg, der strækker sig over herrederne Naustdal, Førde, Jølster, Breim, Gloppen og Indviken. Vaag.s-berg telej’on-anlæg inden Selje herred. Ved udgangen af 1899 var udstrækningen af de private telefonanlæg: Linjernes længde 321.8 km., traadenes længde 352.8 km. Der var 6 centralstationer, 73 ta-lestationer, 6 centralapparater og 80 telefonapparater. l(ommunaI husholdning Omstaaende tabel viser amtskommunens indtægter og ud- gifter i 1895—-1899. Til dækkelse af amtskommunens udgifter i disse aar er paa amtets matriku1skyld for hvert af aarene udlignet kr. 5.9O, 5.80, 5.70, 5.40 og 5.25 pr. skyldmark. I 1894, 1893 og 1892 var for hvert af aarene udlignet kr. 5.00 pr. skyldmark. Amtsskatterne udlignes alene paa matrikulskylden; den an- ledning, loven af 15de april 1882 § 7 giver til at fordele endel af amtsskatten paa herrederne, benyttes ikke i Nordre Bergen- hus amt. Amtets laanegjæld er ved udgangen af 1899 angivet til kr. 421 200.—