Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/768

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1(omu:N1HAT1oNSM1n1.ER. 753 Den anden te1egrafledning mellem Flere og Moldøen gaar fra Florø i kabel til Aarebrotnes, videre mod nord og senere mod øst langs kysten gjennem Bremanger herred, i kabel over Sør- gulen og Midtgulen til I()elkenes, hvor der er telefonstation. Herfra følges telegraftraaden af en dobbelttraadet telefonlinje indom bunden af Nordgu1en, overland til Hennøm i Daviken herred, hvor der er telefonstation. Kysten følges derpaa til Rug- sund telefonstation. Ledningerne gaar saa i kabel over Nordfjord til Toftenes og videre mod vest til Moldøen. Linjens længde er 64.55O km., traadens længde 138.235 km. Fra Moldøen udgaar: En dobelttraadet telefonlinje langs østsiden af Vaagø til Raudeberg telefonstation. To telegraf— og tre dobbelttraadede telefonlinjer paa samme stolperække mod øst gaa forbi Almenningen telefonstation, hvor den ene telefon1inje, der har NordZ“jorde‘id som endepunkt, gaar indom. Linjerne gaar derpaa sammen til Rødeggen, hvor den ene telefon1inje bøier mod nord ind i Selje herred over Nordpo11— eidet, langs kysten indom Barmsund til Se(je. Paa disse to steder er telefonstationer. Fra Selje er ledningen ført overland til Sandviknes telefonstation ved Vannelvsfjorden, langs denne til Leikanger og derpaa langs veien til Ferstad telefonstation. Paa Leikanger er telefonstationen benævnt Stadlandet. Fra Leikanger er ført en ledning langs veien mod vest til Drage telefonstation. De øvrige ledninger fortsætter fra Rødeggen langs nordsiden af Nordfjord over Bryggen, hvor der er telefonstation, til Maurstad. En telegraf— og en telefonledning samt en fra Nordfjordeid kommende telegrafledning bøier her mod nord følgende veien ind i Romsdals amt, medens de øvrige ledninger fortsætter langs fjorden til Nord- -flordeidet telegraf— og telefonstation. Paa I()“øllesdal, Staareim“sVvik og Naustdal er telefonstationer. Linjernes længde er 107.608 km., traadens længde 393.556 km. Ind1andsforbindelsen mellem Bergen og Kristiania samt Trond- hjem med 2 telegraftraade overskrider amtsgrændsen for den ene lednings vedkommende i Stordalen i Aurland herred, hvorpaa ledningen gaar i nordøStlig retning forbi Vassetvatn til Flaam. Den anden ledning passerer amtsgrændsen i Breidalen i Aurland herred og gaar forbi Gravehalsen langs elven til Flaam. Herfra følger begge ledninger paa samme stolperække østsiden af Aur- 1andsfjorden til Aurland telegrafstation, hvorfra de atter følger hver sin rute, den ene paa østsiden, den anden paa vestsiden af Blaaskavl og Ka1leklet til Kvigne og saa igjen paa samme stolper til Lærdalsøren telegraf— og telefonstation. Fra Lærdalsøren fort- sætter begge telegrafledninger sammen med en dobbelttraadet telefonledning langs veien mod øst ind i Kristians amt. Telefon- 48 — Nordre Bergenhus amt.