Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/70

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATUH1.1G BEsKAFFENHE1). i 57 dens høieste maalte punkt er Spæn-en, 621 meter. Vaagsøen har flere større viker, og der er nogle Stumper kjøreveie paa øen. Landet paa syd1s“iden af Nor-d;f)“oæ“d, mellem Frøisjøen i vest og Aalfotenfjord i øst, er temmelig høit land i den nordlige del, hvor Storetro(—n naar 954 meter og Do-mmestenfleld 1123 meter. Syd1igere er landet lavere, og her gaar Bortnedalen ned mod vest til Bm“t)æepollen og Myklebostaddalen og Førdedalen mod øst til Aal- jbten]Ëjord. Længere syd hæver sig AalÞfotebr(een, der andetsteds er omtalt. Hy(Pnjjord er en vild fjord, der gaar ind fra Nordfjord mod syd mellem høie fjelde I bunden udmunder ]:[opselvens ‘laIjørP og 0mmedalen. I høiden paa østsiden af Hyenfjord naar Seseggen 1375 meter og længer syd Storeskarseg 1l36 meter. Nordlig paa halvøen mellem Hyenfjord og G1oppenfjord naar Eikeneshesten 1239 meter. Glopp(1aj)“orden, der gaar mod sydøst, østlig for Hyenfjorden, er bredere end denne og har meget mildere omgivelser. Den indre del af Gloppenfjorden er tæt bebygget. Flere mindre dal- fører udmunder i fjorden og dernæst Breimselvens hoveddalføre. Fra bunden af fjorden fører hovedveien til Breim og videre til Søndfjord og Sogn. Syd1ig for Gloppenfjorden henimod Jølster ligger der høie fjelde-, tildels med mindre bræer. Her naar Sv(1rfekari 1142 meter, Refeln 1431 meter og Botn(îjËjeld 1572 meter. Imellem Gloppenfjordens bund og Breim-s“c:atn ligger der ter- rasser. Breimsvatn er, særlig i den sydlige (1el, omgivet af høie fjelde med steile sider. Vandets sydlige del kaldes Før-d(îZ)“orden, og her ligger paa Vestsiden 1S7x7“orta, paa østsiden S—c:enskmipa, l454 meter. Den gamle vei tog fra Førde nederst i Førdefjorden over til Jølstervatn, medens den nye vei tager op ved Re paa Vandets østside og gaar gjennem Vaate(lalen, som før berørt. Breims- elvens dalføre kommer ned gjennem Vaatedalen, gjennem hvilken den nye vei nu gaar over til Stardalen og Jølstervatn. Et andet større trangt dalføre, Myklebos1dalen, kommer ogsaa her ned, i nordlig retning, længere øst. Østlig for Re, paa østsiden af Breimsvatn, kommer ned i bratte bakker hovedveien fra Utviken i Nordfjord. Landet paa sydsiden af Nordfjorden østenfor Gloppenjjord naar mellem Nordfjord og Breimsvatn høider paa over 1000 meter, saa- ledes S1anest)“an(l 1129 meter, Du-neggen 1272 meter. Østligere er en forsænkning, hvor den bratte kjørevei fra Utviken tager op til en høide af 630 meter. Ovenfor Utviken kommer ned en dal, Myhvlebostaddalm, og ved Indviken Prestedalen, og mellem disse dale ligger Storlaug- piken, hvormed den store G:jeit(Wnykenbræ begynder. Den bræ er andetsteds omtalt.