Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

52 NOIll)RI—Z BI—JRGI—2NH[’S AMT. østlige arm har steile bredder. Paa Jølstervatns nordside boede i det 13de aarhundrede den mægtige Audun Hestako1—H eller Hugleigssøn, der blev henrettet paa Nordnes i Bergen. De levninger, der fandtes efter hans bor-g, er nu forsvundne. Fra Jølstervatns nordøstre ende fører en forsænkning, gjennem hvilken veien gaar til Star(lalen, hvilken dal har afløb til Breimsvatn i Nordfjord. HoVedveien til Nordfjord gik tidligere fra Jølstervatn over til Breimsvatns sydende, Førde. Nu tager veien fra Star- dalens vestre del nordover gjennem den trange Vaate(lal. Stardalens sidedale fortsætter op imod JoStedalsbræen, og bræer gaar ned i dalene, som under Jostedalsbræen omtalt. Udenfor Fordefjo1—dens munding ligger en øgruppe, hvor de større øer er Svanø, ældre navn Bru, bevaret inavnet B—ruflor(lPn, nordlig for øen. Svanø er frugtbar og for en stor del dækket af furuskog Nordvestlig for Svanø ligger øen Askrovm 223 meter høi. “ Hal1?øen mellem FG7’(ZCj).OT’d(?R og Hødal.S:floWr(len har nordlig ud mod den sidste fjord et lidet konglomeratfelt, hvor indre Haastem1n naar en høide af 979 meter. Hvor Hødalsfjorden kommer ind i det haarde konglomerat- fjeld, bliver den overmaade smal med høie sider. Oseluen, der munder i Hødalsfjorden, danner afløbet for en række større sjøer i Kinn og Gloppen, af hvilke den største er Emjellenvatn. Ved og i Hødalsfjord ligger flere øer, af hvilke de største er Sfaurø“og Alvora. Den landstrækning, som ligger mellem V(3l?‘I’í)lgfjO)’(Z og Hødals- j3“ord og mellem Jølstras og Oselvens da1fører, er dele af Kinn, Vevring, Naustdal, Førde, J ølSter og Gloppen herreder. Paa halvøen mellem de to nævnte fjorde ligger Skaalejî)“eld og det før nævnte fjeld Haast(1n(—n; derefter følger en del fjelde, som benævnes heier, Slem(lalsheia, SvartIumaleh(*ia. Bolteheia; sydvestlig for denne naar Blaajjeld 803 meter. Naustdalen og dens sidedale gaar gjennem denne landstræk- ning paa tvers i sydlig retning ud mod Førdefjorden. Østligere følger henimod Jølster vildere fjelde: Kronen 1064 meter, Sand- j)“el(l 1249 meter og Kupeffeldene l277 meter og længere øst i Jølster Inst((Zngebotsjjeld l440 meter. Mellem de to nordligere større fjorde i Søndfjord, Eikeþorden og Nor(l(lalsfjorden, og den før nævnte Hødalsfjord er der kun forholdsvis smaa halvøen Nordda1sfjorden fortsætter i det dal- føre, hvori Solheimvafns vasdrag ligger. Vestlig for disse fjorde er der i Kinn mange øer. Brand.s-O ligger mellem NorddalSfjord og Eik(—fjordens fortsættelse, Vas“reset, og paa denne øs nordende ligger amtets eneste ladested Florø.