Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/643

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

630 NORI)RE BERGENHUS AMT.

O G §å§2 Hc11—1—c(1c1x-. —§ § X0g§gå:— Y0ð1å?æ?tcPCC Þ g g g lam —om fedte. IIg:äg1ö0 xl =2 å ” 1876—90. W å-9 ” .lostedalen . W 903 —I73 ð7 I2 I‘)’Sî(’1’ . . . =? B 276 1 479 166 l2 11;;rä10 . . R 2 788 1 342 14Ö 1O Aardal . . ËỲ I 369 672 50 Y 1.1c1—(1xx1 . . . . 2 297 1 105 1os l0 Borgund . . å 831 388 22 6 scg11(1x11 . . W 3 sov 1 see må 10 AI11’1RI1d . . l 2 169 970 5O 5 I‘eikfiDg61’ . g 2 Ö13 1 167 sa T Balestrand . 1 2 282 942 52 ti vin ...... s 612 1 aas 107 T 1(îPkcbø .... U 1 vs0 T14 se B l.avik og Brekke . V 2 19ö 874 21 2 (;111c11 .....; s 2o2 1 see se —æ s111c11 . . . * 1916 634 se 6 Hyllest-ad . . l 2 467 1 087 53 5 A Þ11(x-c1(1 .... W 2 649 1 1s4 41 4 Y1—xc H01111c(1a1 .; s 811 1 492 48 s 111(1Pc Hc1111c(1111 . g s 69O 1 så-1 25 2 J0lster .... . i 2 824 1 228 20 2 Fc1—11c . . å Ö446 2239 73 =3 vcx-1—î11;; . . . 1 195:æs1 9 2 Kinn . . . . l 4 677 1 817 124 7 I3remanger . . l 2143 938 20 2 Selje . . . . M 4 825 2 ooo så 3 1)1Wî1(c-11 . . ï s 170 1 194 31 3 Hid .... l:3121 1:3913 28 2 H0rni11dalen .... . U 1 650 708 23 3 Gloppen og Breim . . G 4 986 2 O96 —13 2 I11(1V11(c11 ...... “ 2 97ö 1 190 26 2 Stryn .... .... l 2 664 I O80 29 3 A1111c-t Ì; se 883 se 823 1 814 4—- slutter hurtigere søndfjording. Antallet af Indre Sogn. kjærlig-hedsforbindelse end den langsomme sedate uægte børn er forholdsvis størst i hen-ederue I