Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/631

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

618 N()m)RE BEH(mNHCs AMT. nøiagtigt i noget land undtagen i Norge. Paa San(lwichsøerne har syg(lommen utvilsomt i løbet af ikke mere end 2O—30 aar vundet stor udbredelse blandt en befolkning,Whvor den ikke før var kje11dt. Spe(lalskhed optræder i 2 former, der i regelen er lette at adskille, og som har faaet navnene den knudede og den glatte, anæsthet-iske form. Der er knudeformede hævelser i huden i den ene form i modsætning til den anden, der optræder med flekker og undertiden fremkalder følesløshed paa de angrebne steder. Knuderne og flekkerne er begge karakteristiske ved tilstede- værelsen af leprabaeillen. De to former af sygdommen frembyder saa store forskjellig- heder, at man kunde fristes til at antage dem for to forskjellige Sygdomme De spedalske knuder er af forskjellig størrelse og farve; de er i begyndelsen faste-, lidet sammentrykkelige og lidet elastiske. Knuderne, der almindelig er røde, kommer hyppigst først tilsyne i ansigtet, særlig i panden og øienbrynene; dernæst er de almindelige paa haandbagen og om haandleddene; de er sjeldne paa ryggen; paa bryst og bug er de rene undtagelser. Ofte kommer det første udbrud af spedalskhed om anklerne og smallæggen. Ansigtets udseende er almindeligvis meget karakteristisk der- ved, at knuderne sidder i øienbrynene. Knuderne er stundom meget store og støder til hinanden ved dybe furer; øienbrynene kan være besat med store knuder, der lader disse sidste hænge ud over øinene. Ørelapperne er almindeligvis tykke og forlængede. Øiet faar ofte et eget, melankolsk udtryk. Vokser knuderne over pupillen, fremkalder de fuldstændig blindhed. Har der været knuder paa næsespidsen og i næsevingerne, kan det hænde, at hele den bruskede del af næsen falder ind. Paa tungen er der næsten altid knuder; i svælget optræder almindeligvis knuder paa stemmebaandene, stemmen bliver hæs- og patienterne kan udsættes for kvælning. Af indre organer er lever og milt altid spedalsk angrebne En spedalsk knude kan i aarevis staa uforandret eller om- trent uforandret Efter at have staaet en del aar begynder knuderne alminde- lig at blødgjør-es. Knuden kan ganske forsvinde, og der bliver igjen et indsunket og stjernedannet ar. Det hænder stundom, at paa denne maade samtlige knuder svinder. Man kjender i virkeligheden ikke sygdommens første symp- tomer.