Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/614

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFOLKNING. 60I UdVa1Idri11ge11. Den første udvandring fra Norge til Amerika foregik i 1821; det var et selskab paa 53 personer fra Stavanger. I de derpaa følgende 1O aar udvandrede kun ganske enkelte; den regelmæssige aarlige udvandring begyndte først med 1836, da endel familier fra Ryfylke og Telemarken drog afsted. Allerede i 1837 udvandrede 56 tiundøler til Amerika over Skien, og det var Bratsberg amt, som i de første l0 aar gav hovedkontingenten til udvandringen. Fra Nordre Bergenhus amt begyndte udvandringen noget senere Antallet af de udvandrede fra riget i de ti aar 1836—45 var 6 200; heraf var 53O fra Nordre Bergenhus amt. Amtmanden i Nordre Bergenhus amt siger i sin indberetning om amtets tilstand i femaaret 1841—45, at de i dette distrikt i aaret 1843 begyndte og senere fortsatte udvandringer i aarene 1843, 1844 og l845 var: Fra Indre Sogn: Lærdal 31, Lyster 1, Hafslo 27, Sogndal 39. Fra Ytre Sogn: Aurland 44, Leikanger og Balestrand 79, Vik 240. Fra Søndfjord: Kinn 6. Fra Nordfjord: ingen. Tilsa1nmen 467, og at der desuden i de samme aar og for den største del fra de samme præstegjeld i Sogn udvandrede til Nord- land ialt 162 og til Romsdalen 135 personer. Som almindelig aarsag til denne udvandring angives over- befolkning, hvilken endog antages vedvarende at ville gjøre ud- vandringen fra dette distrikt nødvendig. Af de 3227O, som udvandrede i tiaaret 1846—55 var 8 600 fra Nordre Bergenhus amt, eller gjennemsnitlig 360 personer om aaret og af de 39 350 personer, som udvandrede fra riget i l856—65, var 6656 fra Nordre Bergenhus amt, eller gjennem- snitlig 665 personer om aaret. I de ti aar 1866—75 udvandrede fra riget 119 545 personer, deraf var 8966 fra Nordre Bergenhus amt eller gjennemsnitlig 896 personer om aaret. I aarene 1876—90 udvandrede fra riget 226 932 per- soner, hvoraf 9 448 personer var fra Nordre Bergenhus amt, eller gjennemsnitlig udvandrede herfra i disse 5 aar 629 personer om aaret. I de fem aar 1891—95 er fra Nordre Bergenhus amt ud- vandret 3 32O personer, eller aarlig 664, af de fra riget i femaaret udvandrede 6l 017 personer. Den statistiske summariske oversigt over folkemængdens bevægelse i Nordre Bergenhus amt i aarene 1856—90 samti 1891—95 sees af tabellen side 602 og 608.