Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/605

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

592 NoB1)BE BEBGENHUs Amt Stryn med 3.13 og dernæst JØlster med 4.64 indbyggere pr. km.2 er de mindst tæt befolkede herreder i Fjordene Alle de amtet tilhørende og ved kysten beliggende beboede Øer ligger indenfor grændserne af Gulen, Sulen, Askvold, Kinn, Bremanger, Daviken og Selje herreder. Af de beboede Øer er 17 1() km.2 og derover i fladeindhold, tilsammen 5933.51 km.2 med 1218 beboede huse og 7631 beboere, hvilket er gjennemsnitlig 6.26 indvaanere i hvert huS,og1l2øer er mindre end lO km.’—i med 613 beboede huse og 3436 beboere, hvilket er gjennemsnitlig 5.6() indvaanere i hvert hus. Ia-lt er her saaledes 129 beboede Øer med 1831 beboede huse og med 11067 beboere, hvilket er gjennemsnitlig 6.04 ind- vaanere i hvert hus. Folketallet før l89l og l900. Før 1769 er der ikke fuld- stændige folketæl1inger, men folkemængden er søgt beregnet efter de til sine tider i forskjellige Øiemed optagne mandtals1ister. Saaledes har .]. E. Sars for aaret l645 efter mandta1slister for udskrivning af kopskat, skjØnsmæssig beregnet folkemængden i Nordre Bergenhus amt til omtrent at have været: I Sogn ...... 9733 indvaanere I SØnd— og Nordfjord . l9035 — Tilsammen 28 768 indvaanere Sars bemærker imidlertid, at kopskatmandtallene ikke er nøiagtige T. H. As(—hehOug angiver folkemængden i amtet i 1665 og 1769 til: I l6(i5.— I Indre Sogn fogderi ...... . 5 830 indvaane1—e I Ytre Sogn fogderi . 894O —- I SØndfjord fogderi . 8930 — I Nordfjord fogderi .... 10 16O — Tilsammen 33 86O indvaanere I ]7’6.9.— I Indre Sogn fogderi . . . . 843O indvaanere I Ytre Sogn fogderi . . . . . 12189 — I SØndfjord fogderi . . . 10 967 — I Nordfjord fogderi ..... 12496 — Tilsammen 44dO8§ indvaanere T. Lindst(1l har beregnet fo1kemængden i 1664—-66, i 170l, i 1769 og 18Ol, forsaavidt angaar ma-ndkjØn, saaledes: