Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/604

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFo1.KN1NG. 591 Florø havde ved folketællingen den 1ste januar 189l li69 indvaanere, den 3dje deCember 190O 9?37. Amtets fladeindhold udgjør, som før omtalt, 17816.7() km.=’ land og 655.78 km.2 ferskvand, og der kommer efter tællingen i 1891 gjennemsnitlig 4.91 indbyggere paa hver km.2 land i det hele. I land(listriktet gjennemsnitlig 4.88 indbyggere pr. km.2, i bydistriktet 929.l7 indbyggere pr. km.2 land. I folkemængde er Nordre Bergenhus amt efter folketællingen i l891 det 13de i rækken af rigets amter, idet Nordland, Søndre Bergenhus, Romsdal, Søndre Trondhjem, Smaalenene, Hedemarken, Stavanger, Kristians, Buskerud, Jarlsberg og Larvik, Akershus og Bratsberg amter i deres nævnte rækkefølge har en ta1rigere be- folkning, Kristiania by-amt ikke medregnet. Nordre Trondhjem, Nedenes, Lister og Mandal, Tromsø og Finmarkens amter har en mindre talrig befolkning. 1 befolkningens tæthed er Nordre Bergenhus amt — naar by-amterne ikke tages med — det 12te i rækken med 4.91 ind- byggere pr. km.2, idet Jarlsberg og Larviks amt her kommer først med 44.9Ö indbyggere pr. km.2, derefter Smaalenenes amt med 31.11, Akershus amt med 19.9O, Stavanger amt med 18.49, Lister og Mandal amt med 11.—l4, Nedenes amt med 9.24, Romsdals amt med 8.76, Søndre Bergenhus amt med 8.49, Buskerud amt med 7.38, Søndre Trondhje1ns amt med 6.95 og Bratsberg amt med 6.5O. Mindre tæt befolket end Nordre Bergenhus amt med 4.91 indbyggere pr. km.2 er Hedemarkens amt med 4.53, Kristians amt med 4.46, Nordre Tro11dhjems amt med 3.80, Nordlands amt med 3.63, Tromsø amt med 2.53, Finmarkens amt med 0.63 ind- byggere pr. km.9 Af den i statistiken efter sidste folketælling som hjemme- hørende i Norge angivne folkemængde 2000917 udgjør Nordre Bergenhus amts folkemængde 87 552 eller 4.37 pct. Af den i Nordre Bergenhus amt efter folketællingen i 1891 hjemmehørende folkemængde 87 552 udgjør 1anddistrikt-ernes folkemængde 86 883 eller 99.24 pct., fordelt paa distrikterne saaledes: Sogn 37 O57 eller 42.33 pct., Fjordene 49 826 eller 56.91 pct., ladestedet Florø 669 eller 0.76 pct. I Sogn er, som tabellen side 3 viser, tættest befolket Hyllestad herred med 9.84 indbyggere pr. km.2, derefter Sulen med 9.19 og Sogndal med 8.06 indbyggere pr. km.2 Aardal med 1.4:3, Borgund med 1.5O, Aurland med 1.52 og Jostedalen med 1.73 indbyggere pr. km.2 er de mindst tæt be- folkede herreder i Sogn. I Fjordene er Selje, Askvold og Eid med resp. l5.86, 15.13 og 13.00 indbyggere pr. km.2 de tættest befolkede herreder.