Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/597

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Ö84 NOR1)H11: B1—:nGEN Hus .mT. 1894 . 1895 . l896 . 1897 . l898 . 1899 . . . Sogns udskrivnings— Fjordenes udx-1krivnings- distrikt . 170.0 . 170.o . l70.0 . 170.0 . 17O.() . 17O.7 (listrikt. 170.0 169.0 170.1) 170.0 171.0 17O.4 Om 1nilitær(lygtighede11 hos befolkningen kan bemærkes: I de sidste to aartier har de forskjellige brigader havt fol gende proce11t af udygtige i de forskjellige egne af landet: 2den Akersl1. brigade . 1ste do. . 3dje (KristianSandske) . 4de (Bergenske) . . . 5te (Trondhjemsk(1) . . Decennium. 1stc. 25.2O 0Zo 27.24 » 23.2l » 23.—l1 )?1 18.84 —:) Tilgangen grupperer sig paa følgende maade: 1ste AkerSh. brigade en aftagen af de ud-Vgtige med 2den (lo. ..... . 3dje (Kristiansandske) . . 5te (Trondhjemske) . . O C O O O H U O 4de (Bergenske) derimo(l en st-ig1aí1eg af 1cdygtige med . 2det 2I.5‘)0 18.62 I9—94 2ð.12 l7.4—O 8.62 3.7O 3.27 1.44 l.71 Forde1t paa udSkrivningsdistrikterne er tallene for ud)Vg 1g hed i procenter: Bergens udskrivningSdistrikt Hardangers do. Sogns do. Fjordenes do. Dr-(—onnium. 1stc. 2d(: 29.4 0Zo 33.2 23.0 *) 24 .ð 20.7 » 22 . I 2O.3 » 2O.5 Som ventelig, efter analogier fra de større byer, staar: Bergens udskrivningsdistrikt uheldigst med stigning af . 3.8 0Z“0 Hardangers do. .......... l W Sogns (lo. . . . l.4 Þ FjordeneS do. . . . .... . O. 2 Þ’ Fjo1—denes udskrivningsdistrikt har havt ord for at levere et ypperligt Soldatermateriale.