Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/532

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F1s1(ER1En. 519 Angaaende fisket fra 1881—89 hidsættes følgende uddrag af den officielle statistik: Amt 8tavanger. S. Bergenh. N. Bergenh. Romsdal. j Ia1t. Ud1ørt. l000 bl. l000 bl. lO00 hl. 1000 hI. l000 hl. l000 bl. 188l . . 68 1ð 2 — i 85 58 l882 . . 44 —— 2 4 50 33 I883 . . . 23 I 3 7 * 34 i 22 I884 . . 8l W 13 — 29 . l23 97 1886 . . 68 3l l ll ] III 62 1886 . . . 25 42 8 7 ] 82 l6 l887 . . . r l93 40 l 98 J 4 l 335 . 162 l888 . . 83 ] 27 J 27 K 3 140 45 l889 .... 24 t 91 l4 g 3 132 24 I 1886 viste der sig i slutningen af september fra Kinn til Daviken (Nordfjord) en «stor, god, men hidtil ukjendt sort» si1d, som fremkaldte et betydeligt fiske, der varede til udi marts, og hvis udbytte ansloges til Ve million bl. I 1887 optraadte den paa strækningen fra Kinn til Kristiansund. Dette sildefiske i Søndfjord og Nordfjord foregik fornemmelig paa strækningen fra Florø nordover indtil omkring og indenfor Rugsund eller i Kinn, Bremanger og Daviken. Det begyndte i sidste del af september maaned mellem Ba-ta1den og Hovden i Kinn samt udenfor Bremanger, trak sig derefter mod land, søndenom Hovden ind i Kinn herred og nordenom Hovden ind i Frøisjøen, hvorfra det gjennem Skate- strømmen og Rugsund trak sig ind i Nord.fjord. Det kunde først ansees som sluttet i marts 1887. Det foregik i begyndelsen mest med drivgarn, senere mere med not. Silden faldt stor og go(l, men i fiskeriets senere tid var den noget afmagret. Det opfiskede kvantum opgaves af amtmanden saaledes: for Kinn . . . til 92 9OO maal å 15O liter. » Bremanger. . » 2OO 00O —-»— » Daviken . » 43 000 —»— Tilsammen 335 9O0 maal. Det opfiskede kvantum for Daviken opgaves senere til 112 0O0 bl. Gjennemsnitsp1—isen ansloges i Kinn og Bremanger til 5 kr.