Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/501

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

488 NORDRE B1;Ho1§NH1;S Au-r. Blom beretter, at paa Stadlandet kom hjorten ind i stor mængde om vinteren, og der dræbtes de paa en ødelæggende maade. Da landet ei er bredt og fjeldene steile, saa dreves de ved et slags klapjagt ud paa fjeldspidserne, hvorfra de styrtede sig i fortvilelse eg dræbtes og lem1æstedes. De halv— og heldede toges da ved fjeldets fod. De mindre beskadigede søgte sin sik- kerhed ved flugten, eg mange døde til intet gavn i afkroge. Kraft skriver om hjerten i Nordfjord i 183O: «Hjorte gaves her i Fortiden i Mængde, men de ere nu for en Deel udryddede, hvortil Ulvene meget have virket. Med Vinterens Nærmelse flekke de sig ned til Havkysten, saasom Stat- landet og Bremanger-Landet, hvor man kan see større Flokke af dem. Dog er det kun faa der skydes, da man ikke gaaer paa Jagt efter dem.» Om hjorten i Søndfjord oplyser Krafl i 1830: «Hjorte, som endnu for 7O til 80 Aar siden vare ikke ual- mjndelige i denne Egn, ere nu langt mindre hyppige, eller blet indskrænkede til Bremanger-Landet og Kystegnen i Kinds Præste- gjeld, hvor deg endnu hele Flokke af disse Dyr træffes. I det Indre af Søndfjord ere Hjerte meget sjeldne.» Kraft siger, at hjerte fandtes ikke i Segn, undtagen i den ytre del af fegderiet, især paa sydsiden af Lavik præstegjeld, som grændser til Masfjorden, og i de større fjeldstrækninger omkring samme, hvor man hyppig saa hjerte endog i flokke. Et distrikt, der tidligere har været ukjendt som hjertedistrikt er Indre Segn, hver hjorten er begyndt at forekomme i Vik, og i Leikanger og Sogndal, skriver R. Collett I alle disse herreder findes den endnu kun sparsemt; den angives at være indvandret først i de senere aar, men at være i tiltagende. I Leikanger, Balestrand og Vik blev i 1892 skudt 5 dyr, meni 1893, som det synes, intet, i 1894 atter 2, i l895 3 dyr, i 1896 2 dyr. Landets største sammenhængende hjertedistrikt strækker sig fra Sognefjordens nordside op til Søndmør. Paa denne lange Strækning af 130 km. fra syd mod nord forekommer hjorten mere eller mindre talrig i forskjellige af de ytre herreder, især paa partiet mellem Førdefjerd og Nordfjerd. De dele, hver den au- gives at forekomme i det hele hyppigst, er partierne nærmest ovenfor Sognefjerden, Lavik og Kirkebø, samt i Ytre og Indre Helmedal; fremdeles i Vevring, Daviken og Gloppen herreder. Den er overalt sjelden i distriktets indre dele, og den viser sig saa- ledes i Hernindal, Indviken og Stryn maaske blot som tilfældige besøgere uden at danne fast bestand. Paa flere steder i dette distrikt ansees den for at være i tiltagende, saaledes i Helmedal, Vevring og Kinn samt i Gloppen. Hjort angives nu som forekommende paa hele Sognefjordens