Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/46

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATURLIG BESKAFFENI—H—3I). her mellem 22Ó 20‘ og 260 40‘ øst for Ferro tænkes delt i strimler med en bredde af 2O minuter, saa fremkommer der en række af firkanter; hvis vi inden hver saadan firkant opsøger det høieste fjeld, saa vil man se, at de høieste toppe stiger mod øst. Resultaterne af denne undersøgelse er meddelt paa den neden- staaende oversigt over de høieste fjelde mellem 610 og 62Ó og- mellem 220 20‘ og 26Ò 40‘. Paa tabellen angiver tallene i jb(l den Største høide, som fjeldene naar inden den firkant, som dannes af de nævnte bredde— og 1ængdegrader, og dernæst er der tilføiet et bog-stav, som angiver-, af hvilken bergart vedkommende fjeld bestaar: Gn. er gneis, C. er konglomerat, Gr. er granit, Gb. er gabbro, Sy. er syenit, H. er høifjeldskvarts, Sk. er skifer, L. er 1abrador- sten. Den bergart, hvoraf fjeldet bestaar, har nemlig, som senere skal sees, sin indflydelse paa den høide, som fjeldet har, og kan gribe forsty1—rende ind i den almindelige regel om, at fje1denes høide vokser mod øst. Oversigt over de høieste j7(’l(l(3 mellem 6]Ò—(i2Ó og 2.2Ò .2O‘—-.26C’ 4()‘. b10 610 10‘ 6lÓ 20‘ 61Ô 30‘ 61() 40‘ 61Ó 5O‘ 62Ó -C e 220 20‘ 1 6vo C. 1 609 Sk. 2 22o Sy. 1 52O C. 1 18o G1—. 1 Ö:3o (iII se ä ä j 22Ó 4O‘ 2 4oo C. 2 2oo C. 2 617 Sy. “ 2 382 C. 4 100 C. 2 8ðð C. av — e e ä aa 230 2 38O G11 2 72O C11. 4 2O0 C.:3 33O (;11 å 2o0 C. 3 ö80 Gx1 ä . —W ỳ 230 20‘ 3 280 G11 3 630 G11. 3 230 (;11.:3 63o Gn å 490 C. 23 960 C. e esse e e: “ 1—-1—-— 2:3C 40‘ 4 oTo (åIl 4 2Vo G11. 4 Ö2O C11 ð o1o C—x1 4 —56O G11 B T:30 GP. Ch.—..—. . 24O 3 3o0 G11. å 200 ex. B 620 GP. V 6 355 GI1 B 10O G1l 4 83o G11. ä — ä W 24Ó 20‘ S 1oo H. 6 ooO G—P. ð 221ɔ Gx. . 6 193 C11 6 388 GP. e 1T6 GP. e e s 240 4O‘ å —1oo I..:3 800 I.. 6 120 Gx.; å 110 G1. 6 6Oo G11 6 O28 G11 Z e W 250 s ?78 S1(. 4 64o I.. 4 8oo H. å 648 Gx. e 4x34 Gx1 e 800 C11 ä — —— —-— — e ä e ä 2x3Ó 20‘

3 ä23 1.. å 904 G1—. V 6Öo Gb O;3oå (;11 e 6:36 G“1l 6 1oo G1l

— . e . se —— 2Ö0 40‘“ e 10O G1—. 4 928 H. V 2oo Gb 8 161 (;1; O see G11 6 2O0 GI1 . ä eh ä ä —— 26Ò 5 445 G1—. 6 319 H. V 594 G1). 8 140 Oh T o94 Gb S ɔ300G11 e — W e e e j ä P—W .—1 260 20‘— P 6 117 Gb. e 965 Gb. T 400 Ch. O 7T6 Ch. i å:300 (;11 e “— af 26Ò 40‘V 3 — Nordre Bergenhus amt.