Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/43

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

3O NORDRE BERGENHUS AMT. Høifjeldets karakter eller den største lighed med høifjeldet —- dog uden Snefonnerne — bevarer landskabet ofte lige ned mod havets niveau, og paa steder paa øer og halvøer, naar de ligger saa til, at havet ikke sees, kan man ofte tro sig hensat til høifjeldet. Det er de samme graagule og brune farver, det samme nøgne fjeld, thi skogen mangler Som oftest Dalbunden i amtets dale har som regel ubetydelig bredde, i de indre fjorddale udfyldes den undertiden ganske af elveleiet. Gaardene ligger ofte spredt, undertiden med mellemrum af 5 kilometer. Steile fjeldstyrtninger danner i regelen dalens sider i amtets indre dele, og ofte kan fra dalbunden fjeldenes evige sne skimtes i høiden. Solen sees i mange af disse dale ikke paa lange tider af aaret. Saaledes er den paa Lærdalsøren borte i27 uger. Gjennem den vilde ur, som sjelden eller aldrig mangler under fjeldvæggen, fører veien eller stien, om den findes, snart nede ved den brusende elv, snoende sig mellem nedrasede klippestykker, store som huse, snart høit oppe under de udoverhængende klipper. Paa et par steder, som Mørkrisdalen i Fortun og i Vasbygdvatn i Aurland, styrter fosserne tvertover veien, Saa at man fa1—er mellem fossen og fjeldet. Naar elveleiet aldeles udfylder dalbunden, bliver man nødt til at stige i høiden for at vinde frem. For at komme fra Vetti i Aar-dal op til dalens øvre del, Uttlada1en, maa man saaledes stige op ca. 700 meter. Saavel ved fjordene som i dalene styrter talrige bække ud- over fjeldsiderne og mangler næsten aldrig. Under større regnskyld vokser deres antal meget hurtig; smaa bække svulmer op til elve, og vandenes brusen er paa sine steder bedøvende. Kastevinde, der kan rive taget af husene, og fjeld— og sneskred indtræffer ofte om vinteren. Eftersom dalbunden stiger, bliver dalens sider gjerne mindre steile, og de høitliggende fjelddalene har ofte mere jevntskraa- nende sider, bredere bund, med myrer og smaavande, hvor høiden ikke er for stor, krandses de af vakre birkelier-. Vandrige elve, der hele sommeren igjennem næres af fjel- denes uudtømmelige snemasser, gjennemstrømmer dalene og dan- ner i regelen lige fra de forlader fjeldet, indtil de naar fjorden, et uafbrudt skummende stryg. Øel’1l0. Det er ovenfor omtalt, at der i Nordre Bergenhus amt er tilsammen i havet og indsjøer 8713 øer, holmer og skjær tilsammen med et areal af 821.1 km.2 Af disse er 4462 betegnet som skjær i havet. De øvrige øer er af meget forskjellig størrelse. Af øerne er 17 over 1O km.2 og udgjør tilsammen 593.5 km.2 og har 1 218 beboede huse og 7 631 indbyggere. Desuden er der