Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/406

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F.EDRIFT 393 sidste tælling, 1ste januar 189l, 61292. Med et gjennemsnits- udbytte af 848 liter om aaret pr. ko er dette tilsammen 51 976 616 liter om aaret, og til en gjennemsnitsværdi af 8.9 øre pr. liter gjør det 4625918 kroner om aaret for den producerede melk. Hvert individ efter folketællingen 1ste januar 189l faar 594 liter om aaret eller 1.63 liter om dagen. Melkeudbyttet er, naar det opgives til 848 liter, neppe for høit ansat. I et af Nordre Bergenhus amts landhusholdningsselskab ud- gvet skrift om forde1agtigheden af en rigeligere fodring af krea- turerne heder det: «Paa en større eiendom nogle mi1e fra Bergen holdtes indtil aaret 1864 en besætning af 24 kjør; men foderavlingen var ikke paa langt nær tilstrækkelig til en rigelig underholdning af alle disse dyr, og melkeudbyttet var derfor høist ubetydeligt. Melke- mængden blev opskrevet for hver dag, og ved aarets udgang viste det sig, at det hele udbytte var gjennemsnitlig for hver ko kun 560 potter; den bedste ko havde givet omtrent 950 potter. Efterat besætningen i de følgende aar indskrænkedes til et mindre antal, uden at foderavlingen paa gaarden i disse aar blev større, tiltog melkeudbyttet saaledes: l864 kjør gav 1344O potter eller 56O potter hver l865 »:1) 13 8l8 — » 658 —“—“ W 1866 » Þ) l4 760 —— » 82O — » l867 ]8 »:& l7 532 —— » 974 —— » Salg af melk i fersk tilstand er ikke af synderlig betydning i amtet; alene i Lærdal og Sogndal sælges større mængder melk; i Aardal, Borgund, Leikanger og Balestrand sælges lidt melk, men forøvrigt sælges ikke synderlig fersk melk i Sogn. I Nordfjord sælges me1k i Eid; i Vevring, Kinn, Daviken, Hornindal, Gloppen og Indviken sælges en ringe mængde, men forøvrigt er Salg af melk saa godt som intet i Fjordenes herreder. Salg af Smør er af stor betydning, særlig i Sogn, hvor meget Smør sælges næsten i alle herreder; i Vik og Hyllestad noget mindre, kun for Sulen er salg af smør uden betydning Ogsaa i Fjordene sælges meget smør; dog ikke saa meget i Jølster; i Vevring, Kinn, Bremanger, Selje og Indviken sælges en del smør, men forøvrigt i Fjordenes øvrige herreder sælges der meget smør. Ost sælges især fra Sogn, kun lidet i Fjordene. Salg af uld er af vigtighed for Gulen; noget uld sælges i Borgund, Aurland, og Hyllestad, men forøvrigt lidet eller intet i Sogns andre herreder.