Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/378

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JoBnBnuG. 365 Frugttrædyrkningen er meget udbredt i en del af Hafslo herred; der plantes stadig nye træer. Fornemmelig den østenfor Lysterfjorden liggende del af herredet er gunstigt for frugtavlen; i gode frugt-aar afsættes ikke lidet. Ytre Kroh-en i Hafslo har en stor have. I .]ostedalen, der er en fjeldbygd, som strækker sig op mod det isdækkede 1and, er det igjen smaat med frugtavlen. I præste- gaardens have modnes kun ribs. Lysten er den bedste frugtbygd i amtet. Æbler dyrkes i mængde og af mange sorter; dog er fuhræblet og gravenstener overveiende . Lysters æb1er ansees for de be(lste. Paa mange steder inden herredet har der været for lidet sammenhæng og plan i dyrk- ningen. Man har ofte plantet æbletræer af alle slags og alle- stedsfra og dyrket dem alle paa samme maade. Af pærer avles meget mindre. Noget kirsebær og moreller avles ogsaa; men ikke nneget udover, hvad der behøves“fil bygdens behov tfl sylu ning m. v. Bærbuske trives udmærket godt. Naar dyrkningen af bærbuske og af kirsebær og moreller er lidet paa-a-gtet, skyldes det for endel den lange vei til salgsplads. I Lyster dyrke-r omtrent hver eneste eiendomsbesidder frugt og ligesaa de fleste husmænd. Enkelte frugthaver er ganske betyde- lige og giver en god indtægt. Bekjendt frugtgaard i Lyster er gaarden Fuhr, hvorfra fuhr- æblet er kommet, og hvor i slutningen af forrige aarhundrede og begyndelsen af indeværende den bekjendte Ole Sjursen Fah-r levede. Paa den anden side af fjorden er Indre Kl-oken en betydelig frugxgaard. I Lyster er det tørt; men man bruger at vande, hvad man rimeligvis har lært fra Lom, og det virker godt ogsaa paa frugt- træerne. Mindre end i Lyster er frugtavlen i de herreder, der ligger ved sidefjordene. I Au-rland er frugtav1en ikke betyde1ig; dog er der paa nogle gaarde frugthaver med æbler og kirsebær. I Lærdal er frugtavlen heller ikke af stor betydning; men sandsen er vaagnet, saa her de sidste aar er anlagt en del frugthaver for æbler samt lidt for kirsebær, moreller og pærer. Længere Op i dalen i Borgrmd er der ikke nævnevær(lig frugtavl, da heiden over havet er forholdsvis stor. Der dyrkes lidt kirsebær og forøvrigt bærbuske, ribs og stikkelsbær. Frugtavlen er ikke paa langt nær af den vigtighed i .—lardaf som i naboherredet Lyster. Gode frugthaver er der paa ()jÝre(Ial(1n. Hovland, Seimsdal(—n og Hærei(l. Det er æbler, som dyrkes.