Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/365

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

3?‘)2 N()RI)RI—I BI—2RGl-ZNHUS AM’l’. De paa prod“ktionssfed(Zɔl-n(— gjeldende mark(“(lsprise1— (pr. hekt‘)— liter-) paa de .fbrskjefl1“g(— k()rIa.sï()rfer Og paa pof(1fer mr —i aarem- I89I—]895.

ɔ; ““ G -:,‘ an:( ’:’ — E l R I G S .§ E . å ?Ë lå Ei G 1 C ”= a- K1—. Kr. Kr. Kr. Ë Kr: Kr. ’ Kr. Riget ....... 12.cm IO—so j 8.:;s 7.os (i.:;2 I3.9u 3.s1—1 Nordre Bergenhus amt 12.s1» 10.lI 8.u 7.“ l ö.1—:; 13.m 3.no Sogn ....... l2.s0 10.s1 8.mɔ Y ti.44 13.vs l 3.ss I“’jorde11(— . V V 9.xɔc1 9.24 6.åo 5.20 ]3.1m 3.s: vandes, hvad der høilig tiltrænges I Sogn er det fortrinsvis:l Kaaraugapoteten, hafslopotete11 og Af disse er kaarangapoteten i Pof(1term— i Sogu, særlig i Lærdal, er bekjendt for sin god hed. Den her forekommende sandige jord er særlig skikket for avl af poteter, og der stelles godt med potetagrene. idet de i det tørre klima. Sorter poteter, som dyrkes i senere aar magnum bonum l;ærdal den bedste spisepotet Potete11 har faaet sit navn efter en mand, Kaare, der bragte den t-il Lærdal; den sidste del af navnet har poteten efter de forholdsvis store og dybe grohuller, øine Den er gul af farve, middels stor og rund. Det siges, at kaaraugapoteten kom til Lærdal ved aarhund- redets begyndelse fra Østlandet Poteten fandt i Sogn en særdeles heldig jordbund — sand- jord med sten. Den er meget tidlig, idet den allerede kan tages op i midten af juli maaned, hvorfor lærdølerne som regel er de første paa markedet med nye poteter. Man lægger an paa at kunne levere ferske poteter i Bergen i juli og august Poteten sætter sjelden og lidet frø. Den blomstrer navnlig i fugtige aar; men blomsterne falder saagodtsom straks af eller visner bort. Den gamle lærdalspotet. fl-aarauga, er en udmærket potet med et godt navn paa marke(let; den er vistnok landets bedste potet og derfor meget efterspurgt. Lærdalspoteten beta1es gjerne med noget høiere pris end andre poteter. Kaaraugapoteten holder paa at fortrænges af magnum bonum, der giver større fold, men ikke en saa velsmagende potet som kaarauga1, og magnum bonum holder sig ogsaa længer. Kaarauga giver ti-17 fold, men naar den tages tidlig i juli og august ca. 5 fold.