Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/328

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vASDnAG. 315 Indre og Ytre Holmedal. Gaula (enstavelses, d. e. oprindelig Gaul). n Gaardsnavne, som rimeligvis indeholder tabte elvenavne: Sygnen udtales Sygna, altsaa Sygna, en liden tverelv. Hauken udtales Hauka —— Hauka i Vik sogn. Tysse ved udløbet af vasdraget fra Tyssedal.S“vatn — Tyssa. Bjordal ved Tverelv vestlig i Guddals sogn —— Rjora. Holmedal (ytre) ved en liden elv —— Holma. H—O7VlíIl(YdZP)l-. H del H;:’Ïlted“(;a i Hornindalselven fra nord. Førd(—. .Vausta er hovedelven i Naustdal sogn. .Iøl-S—to-a er hovedelven fra Jølstervatn. .4anga gaar gjennem Angedalen ud i Jølstra.. Haukedal øverst i Gau1as vasdrag ved Haukedalsvatn indeholder elvenavnet I—Iauka. ])[lIZ’ik(’7I, Bremanger. Kim:. Yksnelven yderst i Aalfoten. Afløbet for Vassætervatn m. m. heder vistnok O.S—a (??). I‘’aaelven er en liden elv paa Bremangerland fra fjeldet Faatua ud i Faafjorden. Gloppen og Br(Þim. Kvitf(ella er Rødsæterelven paa Vestsiden af Gloppefjorden. Skorga gaar forbi Sandesæter ligeoverfor Vereid kirke. .Iardøla gaar fra vest forbi Evebø ud i Breimselve11. I—Ylva gaar ud i Breimsvatns nedre del (Breimselven). I YfêI.PIÏk(fT?, Zil(l“l)ík(’Il. 7’1rinna gaar paa nordsiden af fjorden i Utviken forbi Tvinnereim. (Elven har to kildeelve, hvoraf den østlige løber sammen af flere). (Ylva gaar forbi Ulvedal paa nordsiden. -S’teindokZ gaar forbi Doksæter paa nordsiden (maaske oprindelig Dokka) . Marsoa gaar paa nordsiden af fjorden udenfor Loen.