Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/327

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

?314 NOm)m-: B1—;HGENH1YS AMT. I(uvelda falder 11(l nær Tønjum kirke. .Vyvla kommer fra syd ved Mo. ()jta kommer fra nord ved Mjelde (forbi 0ftedals sæter). Senda kommer fra syd ovenfor Sande. Sokna (Sokni, altsaa oprindelig Sokn) kommer fra nord ved Galderne. Nko)—c-a er bielv til Erdalselven. Borgzm(Z. I)ylma kommer fra syd ved Nese. E“isaml(‘ kommer fra nord ovenfor Horge. Kvemma kommer fra nord ved Kvamme. Voll(løla gaar ud i Kvemma straks ovenfor dens udløb. SpjOata ovenfor Maristuen. Sl:1f(1(Ialen fra Slute1—Hm forbi Sluten sæter indeholder et vistnok tabt elvenavn (SlIll3å1?x). .lar(laZ. (;’ffl(1. Der indeholdes elvenavne i Berdalen (Bera udtales Bæra), i ÄÝOIt(Y(tZ tgNODDtl eller Nunna?3, maaske ogsaa i IY)’(l(,(lZ1’lI, I(lyp()(Z(d1—m. (Æf)—11‘((1l (amtskartets Offerdal) indeholder maaske Så-ll1llllG elvenavn, 0pra, HOpra som i Vik. U .fost(1(l alen . .fösfra —— Joste(lalselvens gamle navn. (;‘“(’íS(“Z()Z(I kommer fra øst nedfor Ytri. I—”(um(lola kommer fra øst nord for kirken. Ly.S“f1)1—. Steindøla ligger paa Vestsiden af Fa-naraaken. Skaufa kommer fra Fanaraaken. (“lram(fl1sta ligger ovenfor SveinSøi i Fortun sogn. I‘’omadøla kommer fra vest i Gaupne sogn i Jostedalselven. I?y(løla kommer fra øst i Jostedalselven. l“’ig(Ial ved en større bielvs ud1øb i Jostedalselven maa indeholde et gammelt navn Vigga eller Vigda. SOgIl(((IZ . IVVGtZ(l— paa grændsen mod Systrand. I[umlegrova paa halvøen udenfor Fimreite. I‘)ifla ved indre Haukaas sydvest for Kaupanger. (Hovedelvens gamle navn er maaske Sogn eller Sogua?).