Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/325

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

312 NOm)HE BP:BcENHCS AMT. Faste bestanddele. Gram pr. k1I1.x Bøjabræens østre elv 23de juni 1874 . . . 59 — — » » 8Ote juli — . . . l59 Supphellebræens største elv 24de juni l874. . . 33 — » » 3Ol)e juli — . . 113 — mindre » 24de juni — . 72 Langedalsbræens » » 6te juli — . 5l3 Austerdalsbræens ) 6te juli —— . . 56 Brigs(lalSbræens » 16de juli —1— . . 77 Middeltal . . 147.21 Faste beattudd(“l(—. & Gram pr. kn1.= Veitestrandselv mellem Snauedal og Vaarstølen 5te juli 1874 ........... l2O Store og Litle Supphellebræens forenede elve 30te juli 99 Jostedalselv ved udløbet i Gaupnefjorden 9de juli 31.ɔ Oldenelv ved udløbet i 0ldenvatn l6de juli . . 72 Veitestrandselv ved udløbet i Veitestrandsvatn 7de juli ............... 6 ti Middeltal . 58.5 Faste Prøver fra VeitestrandP«vutn. bestanddele. Gram pr. knx.X Ved Vandets øvre ende 8de juli l874. . . 10 » —— nedre » —— . . . . 12.5 Prøver fra 1Zio1—da-n. Fjærlandsfjord ved Slemda-l 3Ote juli ..... 58 Gaupnefjo1—d foran Jostedalselvens udløb 8de juli . 24 Paa en julidag antages der at føres fra alle Jostedalsbræens elve 2 millioner kg. slam, og aarlig antages der at udføres fra de elve, som løber umiddelbart ud a-f bræen, 18O millioner km.3 slam. ElVe1laV1le— Følgende elvenavne er meddelte af over- lærer K. ]13ygh efter professor O. Ryghs manuskript til norske elvenavne: Vif1:. Vikja er hovedelven. Hopra (udtales Haapp). Tura er bielv til hovedelvens østlige gren ved Turvold. Berga kommer fra syd ned i Rivedalen i Arnefjord.