Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/324

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 31I 0pstryns kirke stod der, og at tomten til denne endda vistes, at sneskred, elvebrud, stenløb og vandløb overgik: Ne.sïi for omtrent 6O aar siden. Elveløb og fjeldskred gik over ager og eng, midt igjennem gaarden paa begge sider af husene. For l3 aar siden gjennem ager og eng, dernæst for et par aar siden, i 1739, og gjennem F(Phaugen for 3O aar siden stenløb, elvebrud og fjeldskre(l. Trmaal. For mere end 5O aar siden midt gjennem gaardens ager og eng, derefter for l5 aar siden. Vaaren 1728 gik svære sueskred, som 11edslog huse og gaard, saa at husene maatte flyttes. 1739 om sommeren stort stenløb al udmarken nedigjennem lige til bøgjærdet. For elvebrud er i Stryn udsat Skaare, Grei(lung, T?jellog, Er-(lal. Grønjur, Ne.vi, S(lIl(Z“l)ik, Hjelle, BOlstad, Fol1=en, Grev og YlveeidP samt Bø(lal. I Kirkebø er ]lIjølsuik, Dyr(lal, Østrebø, Bjordal paa søndre side og ])ale i Høiangsfjord udsat for skade af elvene. BrævandetS farve og dets sla‘mgehalt. Naar b1—æva1Ë1det er klart, er det grønt eller blaalig-grønt. Ofte er det imidlertid saa opfyldt af slam fra l)ræerne, at farven er graa og leret. Det er da disse svævende partikler af søndermalet berg, som bestemmer Vandets farve. Den grønne farve, som brævandet har, naar der ikke er ler i samme, er brævandets egen. Ofte kan man om sommeren se smaa vandpytter danne sig under solvarmens indflydelse i fordybninger paa bræens overflade, og dette stillestaaende, fuldstændig afklarede vand har netop en udpræget grøn eller blaagrøn farve. Det kemisk rene vande farve er blaalig, naar det sees i tykkere lag. Som regel har det vand, som paa forekomststedet viser den i-eneste l)laaliggrønne farve, tillige de mindste mængder af orga- niske stoffer. Bræt-andets grønne eller blaaliggrønne farve synes at bero paa dets renhed for organiske stoffer, hvorve(1 dets farve i større eller mindre grad nærmer sig til det kemisk rene vands farve. I elve som kommer ud ifra Jostedalsbræen, og som er leret af det slam, som er skuret ud i bunden, er mængden af slam bestemt paa følgende steder: Faste bestanddele. Gram pr. km.9 Bøjabræens vestre elv 23de juni 1874 . . 88 -— »;Þ 3Ol)(’ juli —— . 309