Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/315

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

302 NORDRE BEBGENH1Fs AMT. Breimselven i Breim —— en fortsættelse af Stardalselven i Jølster — løber med nordlig retning ned gjennem Vaatedalen optagende enkelte mindre tilløb og danner BergeimVs*vatn. Bergeimsvatn ligger, hvor St-ardalse1ven gaar ud af Vaate- dalen; elvens os dannes af flade, ret frugtbare sletter, som var gjennemskaarne af kvisler og elveløb. Disse sletter tjente før kun som slaatteland, da de hyppigen oversvømmes, idet elven kommer fra Jostedalsbræen og saaledes ofte fører flom paa tider af aaret, da græsvæksten vari Sin frodigste udvikling, endog da græsSet laa slaaet. Flomvandet, som da fører megen slam og sand med, forurensede derved græsset og gjorde det ubrugeligt som kreaturfode eller førte det væk. Dette gjorde det ogsaa umuligt at underkaste jorden der nogen bedre dyrkning. Vandet blev derfor sænket i 1893; denne sænkning har virket godt, og adskilligt land er indvundet. Fra Bergeimsvatns nordende løber elven med nordvestlig og vestlig retning og med ikke betydeligt fald mellem tildels bratte bakker; den falder søndenfor R—e ud i Brei-msa:am. Over elven fører en bro ved Joranger. Den optager: S(mdalselven, der fra et lidet tjern i Myklebustdalen lige ved grændsen mod Jølster, løber i nordlig retning ned gjennem Myk1ebustdalen, danner Sandalsvat)a, fra hvis vestende elven først gaar i vest, fremdeles det lille Bjørn-ereimO“ern og gaar videre i sydvest og syd og falder ud i Breimselven noget østen- for Stokke. Sandalselven optager en elv, der kommer fra Svartebotn- (jern og falder gjennem to arme ud i Sandalsvatn, sydfor gaar- den Sandal. Saave1 paa syd— som nordsiden optager Breimselven nogle mindre tilløb, førend den falder ud i vandet. ]3—r(ÞimsvatWn— optager flere mindre elve, som: Skre(l(—vatns vasdrag gaar fra det lille Fyglevatn i Jølster i nordlig retning, danner Ski-edøvatn og kort nordenfor dette Bol- setnatn hvorpaa vasdraget bøier i vestlig retning og løber indi Breim herred. Ved Bolsetvatns syd— og vestende fører broer over. . I Breim gaar elven i nordvestlig retning og falder forbi Førdepladsene ud i Vandets sydende. AaV“dalsel-ven dannes ved sammenløb af en elv fra de 2 smaa tjern ved Seim sæter og en elv fra tjernet østfor Svenske- nipas top. Efterat disse har forenet sig søndenfor Aardal sæter, løber elven i vestlig retning forbi gaarden Aardal og falder ud kort nordenfor Stavenes.