Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/303

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

290 NORI)RE BERGENH[’S AMT— Den samlede elv gaar under navn af Selsengelven mod syd gjennem Fr-u(lal“91:afw og videre sydøstover ud i SogndaIs-

?afn, antager saa navn af Sogndalselven, løber fra Vandets

nedre ende næsten ret i syd til gaarden Stenajeim, bøier saa næsten ret i øst og falder ved Sogndalsfjæren i Sogndals- fjorden. Elven er paa sin hele Strækning jevnt fossende, men danner intet større fossefald. Ved gaarden Foss driver den en fabrik, ligesom den driver flere mindre møllebrug. Af dens mange tilløb er de betydeligste: ZVÝI’lt(Z(lZ—9b(Pkk(?fl, der kommer fra Stor-øatn under Bjaastad- bræen lige ved Balestrands grændse, den løber først i sydøstlig og derpaa i østlig retning ned gjennem Frudalen og falderisøn- dre ende af Frudalsva-tn. Gmivor-(l(1lsb(ekl1“en springer ud oppe under Gunvorbræen, rinder østover gjennem Gmavordalsvatn og falder i Sogndalsvatn nær dettes øvre ende. Denne optager fra sydsiden: Store TY)“(mte1Z(xlsb(ef1—ken, der har sit 11dspring østenfor Gun- vorbræen og rinder nordover. Bøjab(ekkens nedslagsdistrik i Balestrand er 150.8. km.2 Bøjabækken kommer fra Bøjabræen og rinder sydover til Tuftene, deler sig her i to grene, som fortsætter parallelt sydover ud i bunden af Fjær-landsfjorden. Den optager: SMZ)])h(’ZZ(’(Z(tZ(’)lS (;as(lrag, der kommer fra vandskillet paa Hafslo græn(lse oppe under I‘itle Supphellebræ og rinder mod sydvest ud i Bøjabækken ligeoverfor Nedre Bøjagaa-rd. Noget længere nede optager Bøjabækken: Horpe(lalsb(ekk(w, der kommer fra Skaret mellem Svardalsbræen og Steindalsbræeu og rinder vestover ud i Bøjabæl(ken omtrent midt mellem Supphellebækkens udløb i samme og fjorden. L(mge(lalens vasdrags nedslagsdistrikt er 1 Balestrand ...... 32.4 km.2 i Kirkebø .... . lI5.2 » i Vik .... . I0.4 » i Indre Holmedal . . l4.8 » 172.8 km.9 Langedalsbækken springer ud mellem Vindræken og Lange dalsbræen i Balestrand herred og løber gjennem en række smaa- vande vestover ud af herredet langs grændsen mellem Kirkebø og Vik. La-ngedalens vasdrag kommer gjennem Ba1estrandvøtI1 îIîÖ fra Balestrand herred og følger grændsen mod Vik vest0VGP