Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/289

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2?6 NORl)RI—I BERGI—2NHUS AMT. Paa øst.s“iden optager Nyvla: Finn-ebu-vat)1—.9 bækkP(lrag, der gjennem F1eske-, Kjed1er— og Finnebuvøtn rinder nordvestover østenom Finnebunaase, og Bub()tvatns b(ekkedrag, der fra et lidet vand nær Aurland grændse rinder østover ud i Bubotvatn og videre nordover forbi Dyrkol sæter ud i Nyvla. Sendalens bække(l-rag rinder nordover gjennem Sendalen. Kov()ld(»n (Kuvelda) springer ud af Vatjernene og Snefonnerne omkring disse paa Aurland grændse og rinder først nordvestlig og saa nordlig ned gjennem Tønjumdalen. Den er i sit hele løb fossende og fører i sin nedre del —— efter optage1sen af mange smaabække fornemlig fra Vestsiden — en temmelig be- tydelig vandmasse. Flaagrundvatn har afløb nordover gjennem Lærda1svasdraget og tillige østover og danner vandskille mellem det bergenske og hallingdalSke vasdrag. .NÊ(1—9Pfel-v(?)zs nedslagsdistrikt er i Aardal .... . 103.6 km.2 i Lærdal . 1.4 » i Borgund . l.O » d 1Ö6.0 km.2 NySetelven, der springer ud i egnen mellem Bærdalsæken og Fosæken nær Borgund grændse, rinder herfra sydover ud i Sam- fje1devatn og tager saa vestover gjennem en række af smaavande, gaar søndenom Munkene, bøie1— saa mod nordvest og falder forbi Hovland ud i den lille bugt Natviken af Aardalsfjorden. Aar(lalsPlvens nedslagsdistrikt er i Borgund ..... . 1.6 km.2 i Aardal . . . . . 635.0 » i Lyster. . . . 229.6 » i Kristians amt . . 163.0 » 1029.2 km.Z Elven kaldes mellem Aarda1svatn og Aardalsfjord Aardalselv eller Hæreidselv. Ovenfor vandet er hovedvasdraget Utla eller Uttla. Uttla i Lyster dannes ved Store og Vetle Uttlas forening ved Lusahaugadn sæter. Herfra rinder Uttla sydover ind i Aardal herred. Uttla er et i forhold til sin længde vandrigt vasdrag. Den gaar i hele Lyster dybt nedskaaret mellem steile fjeldvægge og er fuldstændig ufarbar.