Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/197

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

184 NORI)RI—I . BERGENHUS AMT. ]816 gik sneskred paa Hanebrekke i Eid paa— Rasmus Olsens brug. 4 mennesker omkom. ]849, 18de februar gik svært sneskred paa R—astøien i Oldendalen, der dæmmede Rustøielven, hvorved 11 mennesker omkom. Stenskred. Omtrent I 71:3 gik stenskred og elveløb paa Kvamme og For i Olden. I7’18. ]3de juli gik stenskred paa Haugene i Loen. 4 neds- foder og 1’;Z4 tønde ha-vres udsæd gik tabt. Samme da-g, 13de juli l718, udtoges paa Daa i Loen 2 kværnhuSe med kværner, 3 nø(lsfoder gik tabt. I7:39 gik stenSkred paa For i O1dendalen. 17—33 gik atter stenskred paa For. ]7’42, om høsten gik fjeldskred og elveløb paa Osmundnes’s nabogaard, Kl(ɔpp(=n(x.s-, hvorved udtoges 1 hølade med høet i og nøstet, hvori 2 store baade samt l1ø, hvilket alt dreves paa sjøen. 1836, ]836, I836 ]846, 1846, l846, I846 stenskred St-enskred sten skred stenskre(l stenSkred stenskred stenskred paa paa paa paa paa paa paa Rom Indre Kan(lal M ykl(1)2 (7 I—Ijelle, 2 mennesker omkom. i Breim. Yfre K(m(]al. Stokke Høilo. Det hænder ofte, at en og samme gaard hjemsøges flere gange af skred. I Stryn er gaarden cS’2m(Zal ødelagt ved skred i 1718, 172(i, 1742 og l868. Desuden er i Stryn hjemsøgt af skred SI1—aare i 17l8 og 1868 og ()(Ëre og Nedre Flo i l727 og Gjm-ven i l868, Gj(I)’L’(’Z)(lkk(’Il i 1868, Ten(lm i 1868 og Kirk(“i(l11 i 1868. I Loen i Stry11 herred er H(’lZ9—9((’Z(’)“ hjemsøgt i l755. I Olden i Indviken herred er S(1Il(Z)tt’—S’ hjemsøgt af sneskred i 1718 og 1755. Rustøien i 17l8 og 1849. Skar-stein i 1(i57 og l718. Desuden i Olden M:Zklebo.vfadi l716, Ei(I(W i l727—1729, MjøZÄ’ðWUOZ(Z i 1743, For i 1693. I Eid er der gaaet sneskred paa Halsteins“li1l i 1768 og paa Hanebrekke i 1816. I Hornindal er Ytre Haugen ødelagt af sneskred i 1679, 1697 og l7l8. Dernæst er der gaaet sneskred paa N(u;elsak(1r i 1702, ]fygg i 1722 og paa Indre ZV’llI“(îZj(’T“(Zíflg i l718. I Gloppen har ()smP1n-(ln(1s været hjemsøgt af sneskredi 1717, 1758 og 1785.