Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ɔ BEI.IGGENHEI), lNDDEI‘ING OG GR.ENDSER. 5 Ifølge kgl. resl. af 14de december 1895 er en ny kirke for Husø sogn opført paa gaarden Strømmen paa øen Ytre Sulen. Fra 1ste januar 1894 er i henhold til resl. af 21de april 1893 Dale sogn, istedetfor tidligere Holmc-dal sogn, hovedsognet i Ytre Holmedal præstegjeld. Til Vik sogn i Indre Holmedal præstegjeld hører Hæstad kapel. Til Førde præstegjeld og Holsten sogn hører Haukedal kapel. Til Kinn præstegjeld og ‘Svanø (Stavanger) sogn hører Nord- (ZGZ—9jÏ].O7’d(3R8 kapel, opført i henhold til resl. af 26de september 1896, og til Kirm— hovedsogn hører et kapel paa øen Kinn. Til SeØe præstegjeld og Hove sogn hører Leikanger kapel. Retslig lndCleling. Amtet er delt i 4 sorenskriverier, nemlig: Indre Sogn sorenSkriveri, 5259.87 km.2 med 14871 indbyggere i 1891; i 19OO l4 567 indbyggere, omfattende Jostedalen, Lyster, Hafslo, Aardal, Lærdal, Borgund og Sogndal thinglag. “ Ytre Sogn sorenskriveri, 5 244.74 km.2 med 22 O86 indbyggere i 1891; i 190O 22 506 indbyggere, omfattende Aurland, Leikanger, Balestrand, Vik, Lavik, Kirkebø, Gulen, Sulen og Hyllestad thinglag. Søndþord sorenskriveri, 3 945.09 km.2 med 27 104 indbyggere i 1891; i 19OO 27 605 indbyggere, omfattende Askvold, Ytre Holmedal, Indre Holmedal, Jølster, Førde, Naustdal, Kinn, Vevring og Bremanger thinglag. 2Vord[jor(l sorenskriveri, 4 O22.78 km.2 med 23 391 indbyggere i 1891; i 19OO 24 27O indbyggere, omfattende Se1je, Daviken, Eid, Hornindal, Gloppen, Breim, Indviken og Stryn thinglag. Thinglagene falder sammen med herrederne, naar undtages Vevring herred, Kinn herred og Florø, der tilsammen udgjør Kinn og Vevring thinglag. “ Thinglagene falder sammen med lensmandsdistrikterne, naar undtages Aurland t-hinglag, der omfatter .4‘lt‘l’Z(UlPd og N(ero(ɔn— lens- mandsdistrikter. Leika-nger thinglag og Balestrand thinglag udgjør tilsammen Lákanger lensmandsdistrikt. Førde thinglag og Naust- (lal thinglag udgjør tilsammen Fm-de lensmandsdistrikt, Gloppen thinglag og Breim thinglag 11dgjør Gloppen og Breim lensmands- (listrikt, 1ndviken thinglag og Stryn thinglag udgjør Stryn lens- mandsdistrikt. . Ved kgl. resl. af 2den september 1899 er det bestemt, at Førde thinglag deles i 2 fra den tid, amtn1anden bestemmer, nemlig: Førde thinglag og Naa-9tdal thinglag, svarende til herrederne. Ved kgl. resl. af 22de november 1895 er det bestemt, at Førde herred de1es i 2 herreder, saaledes at Holsten Sogn hører til Før-de herred og Naustdal sogn og herred falder sammen. Nordre Bergenhus amt hører til Gulathing lagdømme og til Zï(’T’gCIlhll-S’ lagsogn.