Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/158

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATURLIG BESKAFFENHED. 145 Gunvordalen og naar en høide af 1569 meter. Paa den ligger en top, Synesvasskjær, midt paa isen, 1506 meter høi. Ogsaa vestlig for Fjærlandsfjorden, paa fjeldstrækningen sydlig for Jostefonn, er der mange smaabræer. De største er La-ngedalsbræen i Balestrand, 5.9 km.9 og 1349 m. o. h., samt Bjømebræ, 3.3 km.2, 15O0 m. o. h. Bræer paa amtsgrændsen. Foruden de her nævnte bræer, der henføres til Jostedalsbræens nærmere eller nærmeste omgivelser, er der i Nordre Bergenhus amt en hel del andre større og mindre bræer. Her skal nævnes de, som udgjør mere end 1O km.’, og først de, som ligger mod grændsen af naboamterne og strækker sig ind i disse, hvilket forøvrig er tilfælde med selve Jostedals- bræen, idet den bræ, som før er nævnt Tverdalsskarbræ eller Raudegbræ med Tystigbræ gaar over i Kristians amt. Greinbræ med Tverbotnbræ i Lyster ligger mellem to sidedale til Mørk1—isdalen, Greindalen og Rausdalen. Det høieste punkt, Rive- naaskulen, naar 1887 meter. Denne bræ fortsætter over grændsen ind i Skiaaker, og dens samlede areal udgjør 32.4 km.9, hvoraf l4.4 km.Z i Lyster eller i Nordre Bergenhus amt. Harbarsbræ med For-tunbræ, Steinegbræ og Svaidalsbræ heder en større ismark, der over Tveraadalskirken strækker sig ind i Skiaaker i Kristians amt. Denne bræ begrændses af Mørkris- dalen med dens fortsættelse Rausdalen i vest og i øst af For- tundalen. I Lyster udgjør denne ismark 84.2 km.9, og hertil kommer ca. 6 km.Z i Skiaaker, saa at det samlede areal udgjør 9O.2 km.9 ]xú2bræen ligger paa østsiden af Fortundalen og har Vetledalen i nord og Grannj’astas dalføre i syd. Paa den hæver sig Lia- brækulen til 1859 meter. Den østre del af bræen naar over grændsen til Lom. Arealet er 2l.4 km.2, hvoraf 18.9 i Lyster i Nordre Bergenhus amt. Bræerne i Horungerne, tilsammen 24.2 km.2 og Fanaraaken med en snemark paa 16.9 km.2 er omtalte under Horungerne, ligesaa Uranaasbræen med llfiølkedalsbræ og Fleskenaasbræen, der tilsammen udgjør 23“.5 km.2, hvoraf 7.8 km.2 i Lyster i Nordre Bergenhus amt. Smørstabbræen, den betydeligste ismark i Jotunfjeldene, ud- gjør omtrent 87.5 km.’, hvoraf l3.5 km.’ i Lyster. Raudalstindernes bræer udgjør tilsammen omkring 16.7 km.’, hvoraf 3.7 km.2 i Lyster i Nordre Bergenhus amt. Skomaabræ ligger paa grændsen mellem Aurland og Ulvik og er en snemark paa 26.f) Wkm.9 støn-else, hvoraf 2l.O km.Z i Aur- land inden dette amts grændser. Endelig følger de bræer, som ligger helt inden amtet paa Sognefjordens sydside og udgjør mere end 10 km.2 SkvettebothæZden i Lærdal og Aardal ligger i høiden sydlig for l0 Nordre Bergenhus amt.