Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/157

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l44 N()Rl)RIi BERGI‘2NHUS AM’I’. Jostedalen. Leirbotnbræ ligger i en botnformet forsænkning paa Spørtegbræens nordlige del, medens Buskrre(lnaa-9ebræ er en syd- vestlig udløber, Sydlig for det 1741 meter høie fjeld Vangsen. Mindre bræer, som ikke er sammenhængende med Spørteg- bræen er nordlig for Gjeitdalen, sidedal til Jostedalen, K1;itekonen, en 3.0 km.2 stor fonn og 1606 meter høi, samt en fonn Katfeørenaase, 2.?3 km.2 østlig for Vigdalen, sidedal til Jostedalen. R(1ike(lalsbr(e med Lin-stølb)“æ og Vas(]alsbr(B danner en 36.2 km.2 stor iSmark i Jostedal og Lyster paa Jostedalens vestside mellem denne og Tunsbergdalen; denne ismark er kun ved en brat fjeldvæg skilt fra den lange T:m-sherg(Ialsbr(e i Tunsbergdalen. Nordvestlig for Røikedalsbræen ligger Røik(—dal(w, en afdal fra Krondalen, som er si(ledal til JoStedalen. Paa den fjeldstrækning, som l)egrændses af Fjærlandsfjord med Supphelledalen i vest og Veitestrandsvatn i øst, ligger mange tildels mærkelige bræer i et af sækkedale og botner gjennem- skaaret landSkab. 1S‘Z“ardaL9l)r(em i Hafslo og Ba-lestrand ligger her nordligst mellem SupphPllPdal(m i vest og Veitestrandsvatns dalføre i øst, den skilles fra Jostedalen ved Sna1(e(lalm. Denne snemark er 2l.O km.2 Stor og naar en høide af 163l meter over havet. Østlig for Svardalsbræ ligger i Hafslo El(lalsbræen mellem Store 1S’:—a1—dal i nord og El(lal(—n i sy(l. Eldalsbræ er 3.9 km.2 og naar en bøide af 1631 meter over havet. Sydlig for Svardalsbræen ligger Sfeindalsbr(een i Balestrand, Hafslo og Sogndal; den skilles fra SVardalsbræen ved et skar mellem I—Iorpedale)z i Fjærland og EZ(I(lZB)l— i Veitestranden. Stein- dalsbræen er 8.5 km.2 og naar 1631 meter over havet. ]3()‘Ifk(’b“I’(P(’7l med nærliggende bræer i Hafslo ligger vest for Veitestrandsvatn og syd for Eldalen; den er 11.1 km.2 stor og naar en høide af 1631 meter. Sydlig for Steindalsbræ følger saa Fr-udalsbr(een i Balestrand og Sogndal; den har Bergedalen i Balestrand i nord og Frudalen i Sogn i syd. Dens høieste punkt naar 1575 meter over havet, og fjeldet þ7I”ll(Z(Il-S“h(’St(’)?, bræens høieste punkt, ligger paa 1569 meter. Mellem Frudalen i nord og Gunvorda-len i syd ligger i Sogndal et mærkeligt fjeld, Taagga eller Skjær-ingerne. I de paa nordsiden liggende botner er der tildels bræen Det var særlig ved studiet af bræer og botner i disse egne, at oberst- løitnant K. Lor(mge først erkjendte, at botnerne dannes ved bræernes erosion. Vest for Taagga ligger Bjaastadbræen, 3.3 km.2 stor. Gemvorbræ eller;MeZr(lalsb1—æ i Leikanger og Sogndal er en 1569 meter høi snemark mellem Gunvordalen i nord og Frika- dalen i syd; den er 11.6 km.2 stor. Den skilles fra Taagga ved