Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/155

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

142 NORDRE BERGI—2NHCS AMT. Aalfotebræen som Gjegnabræen synes at have været i tilbage- gang i de sidste 1O—15 aar. Andre bræer. Rundt omkring Jostedalsbræen ligger der et stort antal, tildels meget betydelige bræer, som er skilt fra den egentlige Josteda-lsbræ dels ved bart fjeld, dels ved skar eller dalfører. Jostefonn, der ovenfor er regnet til Jostedals- bræen, er ialfald somme aar skilt fra Jostedalsbræen ved et belte af bart fjeld. Nedenfor er de største bræer rundt omkring Jostedalsbræen nævnte, idet der begyndes vestligst med Grovebræen, hvorfor bræerne omtales i retning mod nordøst og saa paa den anden side af bræen i retning fra nordøst til sydvest. G—rovebræen, 32.0 km.2 stor, ligger i Førde og Jølster mellem Grøndalen i syd og I(jøsne.syî)“orden, en arm af Jølstervatn, i nord. Grøndalen skiller Grovebræen fra Jostefonn, og i denne dal gaar der ned en bræ fra Grovebræen. Der er farbar vei gjennem Grøndalen over Sogneskaret til Sygnesand. Gjeitenykb-ræen er her kaldt den betydelige bræ, som ligger i Indviken, Jølster og Breim, og som i sydøst er skilt fra Joste- (lalsbræen ved Oldenskaret og Aamot(lal, og hvis høieste punkt heder Snem))a, 1848 meter. . Denne bræ har ikke noget eget navn, de forskjellige dele af den kaldes Aamotbr(Z?, Gj(Witenyken, 2lIyklebostadbræ; maaske kunde den hele bræ kaldes Gjeitenykbræen-. Den har en længde i nord og syd af 2O km. og en bredde af optil 5 km., og dens fladeindhold udgjør 86.6 km. Mod vest er det fjeld eller det plateau, paa hvilken bræen ligger, skarpt begrændset af Myklebostaddalen og dens fortsættelse Veitebergsdalen, mod øst af Oldenvatns dalfø1—e, mod syd af Stardalen, hvorhos de før nævnte forsænkninger Aamotdal og 0ldenskaret skiller den fra den egentlige Jostedalsbræ. Oldenskarets høide- punkt ligger ca. 110O meter over havet. Omkring denne bræ ligger høie fjelde over Oldenvatn og over Myklebostaddalen. Saaledes over Oldenvatn Store Ce(?iliekrone, 1775 meter, G—rytereid-9nibben, 1701 meter, Yriirz-ibben, Rus-tøien-ffeld, vestenfor hvilket et punkt paa bræen naar 18l2 meter. Nor-dligst paa bræen ligger Storlaugpiken, 1693 meter, og i høiden over MykleboStaddalen 6ffeitenyken, hvor der inde paa bræen er et høidepunkt 17 75 meter, videre Noas-nibba og Sollim1asa, medens inde paa bræen Snenipa naar 1848 meter. D Ifra denne sne— og ismark gaar der flere bræer, som sees i høiden over Oldenvatn: Flaatebræ, Gytribræeme, Yribræerne. Mod Aamotdalen paa sydsiden gaar Aamotbræen ned, nær veien gjen- nem Oldenskaret.