Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/156

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NA’l’URLIG BESKAFl-’ENHED. 143 Ravne;fleldbræ med Gjerdeakslen er en nordlig udløber fra Josteda1sbræen i Indviken og Stryn med et samlet areal af is og sne paa 35.7 km.2 Denne ismarl( ligger paa ryggen mellem 0ldenvatn i vest og Loenvatn i øst. Gjerdeakslen naar en høide af 1952 meter, og længere nord naar den egentlige Ra1mej3eldbræ 2004 meter. Mod 0ldensiden er her Sundebræen i høiden over Sunde. Paa Loensiden kommer ned I—IogrmmÏngbræ over gaarden Hogrenning; videre Hellesæterbræen, som er en faldjøkel, fra hvilken nu og da is og sne kan falde helt ned i Loenvatn. Sædvanlig falder isen ned over fjeldet i en ur. Skaalebræ, TindeËf)eld9br(e med flere bræer-. Mellem Loenvatn i sydvest og Strynsvatn med Ex-dalen i nordøst ligger med Lodals- kaapa, 2071 meter, i sydøst og Skaala, 1938 meter, i vest flere bræer mellem tinder, nemlig Skaalelrræ, Osterdalsbræ, Tungedalsbræ og TindeJffel(Lvbræ, tilsammen udgjørende 17.0 km.2 Mange af bræerne ligger i botner, og det er denne form, som har givet fjeldet navn af Skaala. Ovenfor gaarden Fosnes ligger Fosnes- bræen. Der er flere fjelde med form af tinder her i denne egn, som Tavsehydna, Tin(Iejjeld, af hvilke det høieste, 176O meter høit, af den første bestiger, K. Bing, er givet navn af Yngvar Nielsens tind. A “ Sæt(1—rfleldbræ med omgivende bræer mellem Erdalen og Sun- dalen dækker ialt 1O.3 km.2 med is og sne. Bræens høieste punkt ligger l923 meter over havet. Paa nordøstsiden er der flere store snefyldte botner. Nordvestlig paa bræen ligger Ryg- hydna, 1623 meter høi. Tc:(—rdalsskarlYræen eller Raudegbræ med Tyst1ybræen i Stryn ligger mellem Videdalen og Sundalen, sidedale fra Strynsvatn. Bræerne strækker sig over grændsen ned i Skiaake1—, hvor den fortsætter forbi Raudeggen i Sandgrovbræen og Skridulaupbræen. I Nordre Bergenhus amt udgør denne bræ 19.9 km.2 Dens høieste punkt naar 1909 m. o. h., og vestlig for høieste punkt naar Nuken tr. p. 1795 meter. Tystigbræen gaar ned mod Videdalen, hvor- igennem nu fører chaussé, saa den er forholdsvis let tilgjængelig Nu følger de større bræer, som ligger paa Jostedalsbræens sydøstside, opregnede i retning fra nordøst til sydvest. Paa østsiden af Jostedalens fortsættelse, som kaldes Slordalen, ligger paa Hamr-ene en 3.7 km.2 stor fonn og sydøstlig for denne, ovenfor Fage“rdalen, ligger paa grændsen mellem Jostedalen og Fagerdalen Martedalsnaase med en fonn paa 6.9 km.2 Sydlig for Martedalsnaase følger en stor bræ: Spør-tegbræ med Leirbotnbræ og Buskrednaasebræ heder en is- mark mellem Jostedalen i vest og Mørkrisda1en i øst, hvilken mod nord skilles fra snemarken paa Mai-tedalsnaase ved et skar mellem Martedalen, sidedal fra Mørkrisdalen, og Fagerdalen, sidedal til