Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/149

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

136 NORI)RE BEll(iENHUS AMT. Fra Jostedalen er gammel vei til Loen; den har været ube- nyttet, men er nu atter taget i brug. Den gaar opover Liakslen i Jostedalen, og man tager ned i Bøda1en i Loen. Der gaaes fra Kronda-len til høire for Tverbræen eller Bjørnestegbræen og op paa bræen til høire for J ostedalsbræenS høieste punkt eller over samme med meget brat nedstigning til Nesdalssætrene. Fra Fjærland gaar man over til J ølster; ro-xb1 Bøjabræen er brat Opstigning og saa til høidepnnktet, en varde kaldet Kvitevarden, nedover Marabræen, gjennem et skar, Klypeskaret, mellem Førde- vasdraget og Gau1as vaSdrag, til Troldvatn, gjennem et skar lige- over Lundebræen, langs Lundeelvens vestre side til Lunde. Fra Mundal i Fjærland gaar man over til Starda1en i Jølster. Det bærer brat opover fra Mundal over bræen til Bevringsskaret og ned paa Bevringsdalens østside til Bevringssæteren. Bevrings- dalen er side(lal til Stardalen. . Fra Fjærland gaar man til Hafslo over Supphellesæteren, forbi Store Supphel1ebræ, op Veitestrandsskaret ned i Snauedalen, ned i VeitestrandSda1en. Fra Veitestranden gaar man til Starda1en over Langeda1en. Man stiger ned i Tverdalen, sidedal til-Stardalen. Fra Veitestranden til Olden gaar man fra Nystølen over Austerdalsbræen, over Kattenakken til Brigsdal i 0lden. Brævandringer over Jostedalsbræen er: Fra gaarden Brigsdal over Kattenakken til øvre rand af Langeda1sbræen. Fra Sundeda1en i Olden til Langedalen. Fra Øisæter i Jostedalen over Raudalsbandet til Sundal i 0pstryn. Fra Kvamme i Olden til Nesdal i Loen. Fra Berset i JoStedalen gjennem Snetunsdalen, sydover Tuns- berg(lalsbræ og gjennem Tverdalen til Nystølen i Langedalen, op Skytternaava og over Kattenakken til Brigsda1. Fra Lnnde i Jølster gjennem Lisjebrædalen og ned Auster- dalsbræen til Tungesæter paa Veitestranden. Fra Nystølen paa Veitestrand over Ansterdalsbræen og ned Mjølkevoldsbræen til Olden. Fra Fosseimsda1 i Jølster til Bøjada1en i Fjærland. Fra Fjærland op til Supphe1lenipa, Snenibba, Kaldekari ned Ljøteskarfjeldet til Stødlen i Veitestrandsdalen. Veien Munda1en-Sygnesand vilde være let, hvis ikke skaret ned mod Grøndalen var utrygt og fordrede øve1se i klatring. Man kan videre gaa op fra Stardalen i Jølster eller fra Krondalen i Jostedal og ned Austerdalsbræen. Man kan fra Olden gaa op Aabrekkenibba (med Brigsdalsbræen paa høire haand), og fra toppen af Aabrekkenibba sætte tvers over Jostedalsbræen