Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/142

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATLYRLIG BESKAFFENHED. I 29 iP—jæ1—land at have rykket frem. Forbes, der skrev i 1851, be- retter 11emlig, at efter hans førers udsagn var bræen for 1OO aar siden meget større, saa at den gik tvers over dalen og dæmmede elven, som gaar igjennem dalen, eller maaske gik elven under bræen. M11lig skriver sig fra hin tid den beretning, hvorefter hus- ma11den satte karret med saakorn fra sig paa isen. Biskop Nezmza)m fortæller i 1823 om Litle Supphellebræ, at den i en tid a-f 1O0 aar har trukket sig tilbage 150O skridt og Store Supphel1ebræ 9OO skridt. De S(“ue beretter, at Bøjabræen siges i de sidste 15O aar at have gaaet 60O meter tilbage Biskop Neuma)m anfører i 1823, at den har paa en tid af l0O aar trukket sig omtrent 900 skridt tilbage, hvorom vorren vidner. Om Vetlefjordbræen fortæller Neamann i 1823, at den har i en tid af 10O aar gaaet 2000 skridt tilbage, da den har ligget helt ned over fjeldet og endnu et stykke fremover dalen. Ogsaa bræerne i Nordfjord synes i midten af det l8de aar- hundrede at have gaaet frem. De Seue beretter saaledes i 1870 Om Aabrekkebræen i 0lden, at denne først i de sidste l50 aar har været en bræ af første orden. Den maa da have gaaet temmelig raskt frem, og paa veien har den ødelagt en stor del äff det dyrkede og dyrkbare land, hvorfor Aabrekke gaard og fleYe andre gaarde fik meget mindre skyld. FOrøvrigt henvises til den tidligere beskrivelse af bræerne i men og 0lden. Før bræerne i forrige aarhundrede rykkede frem, var de 1îgesaa langt tilbage, som de nu er, maaske lidt længere. Bohr (0m Iisbræerne i Justedalen) beretter i 1819 i Overensstemmelse med den før omtalte forretning fra 1743, at «efter nogle Mænds Forklaring havde Bræen (Nigardsbræen) overdækket en Strækning af en Fjerdedel Miil i Længde.» Nigardsbræen skulde efter dette under hin fremrykning have gaaet Vi mil frem. I l899 laa dens ende 21OO meter bagenfor endemorænen fra 1743. Om Tverbræen i Krondalen, som beskadigede gaarden Berset vi 1742, antages, at den før fremrykningen var længere tilbage, end den nu er, saaledes som synes antaget ved forklaringen fra 1743, som før er anført. Den store fremrykning af bræerne i forrige aarhundrede be- gyndte 1700—17lO; bræerne havde hos os en minimumsstand omkring aar 17OO eller, efter meddelelse fra P. A. Øyen, noget tidligere, forud for 1675. De var længst fremme Z745—175(). Siden har de aftaget i omtrent ]5() aar. Bræernes fremrykning er raskere og mere kortvarig end deres aftagen. “ 9 — Nordre Bergenhus amt.