Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/141

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

128 NORDRE BERGENHUS AMT. og paa en 10 aars tid allene til 1OO fafner efter Rasmus Cronens forklaring sig nedtrengt.» — Videre heder det om bræerne i Korndalen: «I vest tvers over dalen er af iisbræen baade field og mark øverst fra ned til elven bedækket og kaldes store breen. Fra synden fremmen for fieldet høie Nipen kaldet har sig og ned- trængt mellem fieldene i dahlen den iisbrede, vet1e Ida1s breen kaldet.» Om befaringen paa gaarden Mjelvær heder det: «A0 1742 d. 22. og 23. August har man sig paa Gaarden Mielvær til Grandskning og Aftag indfundet med forindførte Sjuns-Mænd — —— — Hemæst denne Gaards Egn og tilhørende blev tagen i Øyesim1 og befaret, og befantes det ødeliggende af samme Gaard Hr. Christopher Munthe tilhørende — — —- Hvilke øde Brug ligger nærmest Iisbreen, som haver nærmet sig 2O Al. nær de tomme eller øde staaende Gaardens Huse, Hr. Christopher Munthes Part, som af Folk var forladt for 4de Aar siden, samme Iisfjeld kommer ned fra det store Iisfjeld og til- dekker den hele Dal over fra det eene Fjeld til det andet over nogle tusinde Alens Bredde frem i Tremmen, hvor det midt for Gaarden efter Instrument og Gisning er over 140 al. høit fører for sig fra Grunden alt hvis der forekommer af Jord store Steene som Bierge, hvilket ikke er mindre forunderligt end ubegribeligt. Denne Iisbrede haver efter Sjun og Mændenes Forklaring overdekket ald Gaardens Slotte Mark, Fæbeiter og Støelsbeiter, i Strækning henved V—i Miil, i hvilken Strækning af Fæbeiter end og den øvrige Deel af Gaarden Mie1vær har været lodtagne og det lidet overblevne af den Del Ager og Engemark, som Hr. Christopher Munthe tilhører. — — —» Disse aftagsforretninger 20de-23de august 1742 holdtes i anledning af den ved elvebrud og fjeldskred foraarsagede skade paa endel gaarde i Jostedal, nemlig Ormberg (nuværende matr.— no. 2) 20de august, Aasen (nuværende matr.—no. 5) 21de august, Berset (nuværende matr.—no. 26) 21de august, Elvekrok (nuvæ- rende matr.—no. 16) 22de august og Mje1vær (nuværende matr.—no. 17) 23de august. Denne fremrykning af bræer i midten af det 18de aarhun- drede synes ikke at være indskrænket til Nigardsbræen og bræerne i Krondalen. Faabergstølsbræen har vistnok paa denne tid gaaet tvert over Josteda1selven fra den ene side til den anden og har ligget som en dæmning over elven, saaledes at man maatte lægge veien til sæteren paa elvens venstre side 60 fod høiere op. I midten af det 18de aarhundrede synes ogsaa Supphellebræen