Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/975

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


H1SToH1E. 965 besøgte sit len, men som lod sine fuldmægtige inddrive afgifter og skatter ofte med unødvendig strenghed. Lensherrerne fik af- giften af lenet som en gage eller belønning og havde ofte lidet eller intet med lenet at gjøre. Af Helgeland, Salten, Lofoten, Vesteraalen og Andenes, Senjen og Tromsø len oprettedes 1663 et amt, hvis overøvrighed, amtmanden, i regelen boede i Salten fogderi. Denne inddeling varede til 1785. Ved denne forandring kom indtægterne til at flyde lige ind i kongens kasse (statskassen) istedenfor som før til adelsn1ænd. Indtægterne af Tromsø og Senjen bestod dengang af forskjellige ydelser, bl. a. en del af fisketienden, sagefald og bøder, sjøfinne- skat, sjøfinneleding, landvare og finneskat samt landskyld af det forholdsvis store jordegods, som dengang tilhørte kronen. Navnene paa en hel del af lensherrerne i Nordland kjendes. Den betydeligste af dem var Preben von Ahnen, som tilige var den første amtmand. Andenes len indehavdes af følgende lensherrer: Fi)m Hanssen (Rostvig) havde lenet 1529. Jon Testessøn Tei-ste 1549--55. Nils Ti-olle l555--67. HerluJ’ Skaji)e havde det i 1567. Knud“Grubbe 159O-93. Jørgen Daa til Snedinge fik lenet 1592 og havde det endnu i l597, da det blev henlagt til Bergenhus. Munkeliv kIoster har uden tvivl helt fra Kristiern I.s tid og til reformationen havt Andenes len. I 1526 blev det tilstaaet Bergens 24 raadmænd mod at be- tale den sædvanlige afgift deraf til Munke1iv. Raadmændene fik lenet som løn for deres «umag». Lofoten og Vesteraalen indehavdes af følgende lensherrer: Erik Hansen fik lensbrev 1575. Hans Pederssøn til Sem l579-8O. MaurifZ Stygge til Holbekgaard fik brev 158O. Gert Rantzo1o fik brev 159O. Arent von de Kuhla, kongens staldmester, fik brev 1(-’8. Melchior Oldeland til Uggerslevgaard, rentemester, 1642. .4chim von Breda (Bredou?) til Agersvold i Sjælland afgav 1646 lenet til von Ahnen, idet det lagdes under NordIandenes len. Salten len indehavde: Peder Hansen 1579. Thor(l Benkestok 1 5 7 9--8O. Alexander Durham, skibshøVedsmand, havde lenet fra 1580. Christoffer Parsberg til Sødal l592. Nils Friis til Hesselager 1592-97.