Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/952

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


942 NonoI.ANDs A1uT. vende tilbage til Bodø for at udklareres. Hans optræden blev kompromitterende for Gerss. Ladningen var større end opgivet paa Bodø toldbod. Alt tydede paa, at der forelaa en aftalt plan. Den virkelige hensigt med «Oscar»s afseiling er klar nok af et brev, som Everth skrev den 8de oktober for at sendes til Stead. Han siger, at de tre norske matroser var blevne angivere mod ham og for enhver pris maatte bringes ud af landet. Afreisen skede efter hans ordre: galeasen maatte tage disse tre personer bort samme nat. Irven skulde fortælle, at han kom uden papi- rer, fordi han var dreven ud fra den norske kyst af en voldsom nordøstvind. W Fartøiet fik man sælge for, hvad det k1mde udbringes til uden papirer. Ladningen maatte bringes til Antwerpen, Bordeaux eller Bilbao. Det .var saaledes en slyngelstreg, sat i scene efter aftale med Gerss og Everth. Sluppen «Johanne 0ecilie», der tilhørte Gerss, strandede paa sin reise fra Røst til Bodø paa Arnøen, og dens ladning under mistænkelige Omstændigheder blev bragt iland. Senere blev sluppen sat istand og kom i januar l8l9 til Bodø, hvor den kort efter brændte med en del af de ombor(l- værende varer. Sluppen havde kostet 3O0 pund sterling, men var assureret for 50O pund sterling. Bag denne række af lovovertrædelser stod John Everth. Alligevel var der foreløbig intet gjort for at sikre sig hans person. Paa Bodø havde John Everth taget ind til Gerss, og han boede hos ham ved udkastelsesforretningen den 24(le september. Sammen med sin tjener og med skipper Kinghorne gjorde han voldsom modstand mod fogden, saa denne lod Everth arrestere. Ligeledes blev flere fremmede matroser paa grund af sin vold- somme opførsel arresterede. Nogle dage senere arresteredes King- horne og Gerss; men den sidste blev snart løsladt. Everth paastod, at en britte ikke kunde arresteres, og han klagede senere i stærke ord over det arrestlokale, i- hvilket han var indsat paa lensmandsgaarden Søndre Hernes udenfor Bodø. De afgivne for-klaringer viser dog, at han har havt det saa godt, som det efter omstændighederne kunde ordnes. Lensmand Løkke overlod ham sin bedste stue, og der blev vist samtlige arrestan- ter alle rimelige hensyn. De kunde saaledes modtage besøg af sine landsmænd, kunde skrive breve, dog ikke paa noget fremmed sprog, hvorimod de ikke maatte modtage breve uden fra amtet. Fra norsk side blev dette fremstillet som et tegn paa mildhed, medens det fra Everths blev en væsentlig ankepost. Efter Everths skildring af 5te oktober var han den helt uskyldige mand, medens fogden havde optraadt som den rene