Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/951

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HlSTORIE. 941 og en del af «St. Johns» ladning blev med «Forsøget» og en slup, «Johanne Cecilie», sendt til Bodø. Everth reiste selv over med «Forsøget». «St. John» ble.v repareret og seilede med resten af sin ladning til Bodø, hvor den tilsidst drev iland paa stranden. Da «Forsøget» kom til Nyholmen, forseglede tolderen lu- gerne. Der var grund til at formode, at Everth og «Forsøget»s kaptein, Kinghorne, underveis havde sendt mere brændevin til Værø, og at de havde gjort strandhug og fortæret de faar, de tog. Tolder Helliesen lod sig nu af tjenesteiver forlede til et far- Iigt og overilet skridt; han tænkte at narre englænderne. Everth bød ham i en samtale en veksel paa femti pund sterling. Hel- liesen saa straks, at vekselen var skreven paa ustemplet papir og ugyldig, og lod, som om han tog imod den. Senere fik han betænkeligheder og lever-ede papiret tilbage. Everth.siger i et brev af 8de oktober, at det kun havde været Helliesens tanke at narre ham og lade ham gjøre nye smugleraffærer, hvilket ud- sagn er afgjørende. “ Tolderen reiste 17de oktober til Storvaagen og fandt hos Lorck forskjellige piber genever, tønder rum og andre varer, uden fortoldning ilandbragte fra de britiske skibe. I nærheden traf han et af Gerss’ andre fartøier, en russisk galeas, «WassiIij Ostrotschapowitseh», senere kaldt «0scar». «St. Johu»s styr- mand, Robert Irven, var sat ombord som skipper. Med dette fartøi havde det en egen Sammenhæng Irven var en voldsom person. og Everth vilde bruge ham til at faa bragt nogle norske matroser, der “var angivere mod ham, udenfor den norske retfærdigheds rækkevidde. «0scar» laa da i Bodø, og det lykkedes i sidste øieblik de norske matroser at undkomme. Irven kappede da ankertauget og seilte; det hed, at besætningen troede, den skulde blive sat i fængsel, og haa- bede at slippe bort fra Norge. Gerss angav, at det var hans hensigt at udklarere skibet ved toldboden, hvilket var forhindret ved Irvens rømning. Hans tanke har været den, at «0scar» snart vilde nærme sig England, saa han ikke resikerte nogen vidneforklaring af galeasens mand- skab for norsk ret. Men ude paa Vestfjorden var stormen bleven stærk, og far- tøiet kunde neppe berge sig. I havareret tilstand kom det ind til Ørsvaag. I Ørsvaag fik Helliesen «0scar» beslaglagt. Fartøiet blev liggende i Ørsvaag, og mandskabet førtes til Bodø. Ved forhøret optraadte Irven voldsomt og rev blade ud af skibsjournalen. Hans forklaringer afveg fuldstændig fra Gerss’; han agtede kun at seile over til Lofoten for at indtage mere ladning og saa