Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/929

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HIS’I’ORIE. 9I9 Kirken blev derpaa bygget l66O, med hvilken indretning det siden har forblevet.» Der er i skrifthuset i Sa1tdalen kirke en trætavle med von Ahnens navn. Tavlen stod tidligere over indgangen til koret i det nedrevne korshus. Der lses: Velbyrdig landShøfding l6 Preben von Ahnen 66. Tallet 66 er ikke sikkert. Lige ved Saltenelvens udløb i fjorden paa den samme bakke, hvor nu kirken staar, skal der ifølge sagnet i gamle dage have staaet en befæstning, og traditionen beretter, at det var junke- ren eller «jonkas», som her havde sin forskandsede leir. Efter sagnet skal junkeren have ligget i Saltdalen over et halvt aar. Dette sted kaldes endnu Skandsen. En høiere indenfor kirken liggende bakke kaldes Øvreskandsen; ekcercerpladsen her ligger lavere og kaldes ogsaa Skandsen, men heder egentlig Skandsøren. Det er vel efter alt dette temmelig sikkert, at Preben von Ahnen har samlet sine folk ved Rognan i Saltdalen, og at han har havt sin 1eir paa den terrasse, hvor kirken nu staar Mere usikkert er dog, hvilken vei, han har draget op mod Nasa. Sagnet i Saltdalen, som det fortælles af Axel Hagemann, lyder saaledes: «I den tid, da der var ufred med Sverige, samlede en karl, som man kaldte for junkeren eller jonkas, folk og leirede sig med dem i den dal, som siden efter ham kaldtes Junkerdalen, for at oppebie den beleilige tid at ødelægge det af Svenskerne drevne Nasa sølvværk. Dalen var dengang ikke beboet, den laa der skjult af skog og kjerr; men han leirede sig i telte og førte kløvheste med proviant med sig. Endnu for et par aar siden, inden stenskredet gik i Baadfjeld, stod der paa volden af den nuværende Junkerdals gaard en lav og“ gammeldags liden byg- ning, som man kaldte Jonkasstuen, og som rimeligvis -har staaet paa det sted, hvor junkeren har havt sin leir. Det var paa høisommeren efter olsok, da Svenskerne havde en bønnedag og tillige som et slags marked paa kirkepladsen over i Arjeplog. Junkeren vidste god besked herom og lagede det saa, at han kom til værket, da alt mandskab var borte. Der laa som en hel by med byninger og kirke, men han plyndrede og brændte det op altsammen og røvede med sig, hvad han kunde. Gruberne blev ødelagte og igjenkastede, og siden den tid har aldrig Nasafjeldets sølvaarer været drevne.» Saavel sagnet som Schnitlers beretning, der støtter sig til sagnet, beretter, at von Ahnen, der kaldtes junkeren, drog over Junkerdalen til Nasa, og at dalen har faaet navn efter ham.