Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/899

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


H1sToR1E. 889 Tyskland eller England, steder, hvorhen vi nødvendig maatte komme paa vor tilbagereise til fædrelandet Saaledes drog vi i rette tid afsted, ledsagede af hans husstand, med mere end 1O0 heste, og kom hver dag til udmærkede natte- herberger paa. steder, der var underlagte den nævnte hr. Zuan. Vor reise varede i 5 dage og saavel paa hans borg som i hans landsbyer paa veien blev vi i sandhed behandlede ud- mærket og storartet. Da vi kom til Vadstena om aftenen før festen, fandt vi utallige personer af forskjellige nationaliteter. Mange riddere var komne med sin husstand fra Danmark, fra steder, som er mere end 60O miglier borte, andre fra Tyskland, Holland og Skotland, som ligger paa den anden side af havet. Ligeledes var der kommet temmelig mange folk fra Norge og Sverige tillands. Der hørte vi, at der i Lodese (Lødøse), en sjøstad 8 dags- reiser borte, var to skibe, et som skulde til Tyskland til Rostock, et andet til den britiske ø; og derover blev vi meget oprømte og glade. Vi forblev nu en dag over festen, som var den 1ste august, og vi modtog med fromt sind syndsforladelsen. Den 3dje dag tog vi afsked med den prægtige ridder, der omfavnede os alle, idet han talte venlig og hjertelig til os, saa at vi alle gi-æd; han betroede os til en af sine sønner, som hed Maffio, en meget velopdragen og venlig ung mand; han befalede ham at føre os til Lodese. Da den brave ridder saa, at jeg var noget medtaget af feber, vilde han, til desto større bekvemmelighed for mig, give mig en af sine pasgjængere, et meget godt dyr, og saa stø, at jeg aldrig har seet magen. Det var nødvendigt for mig, da denne sygdom var stødt til, ellers vilde jeg have havt det meget ondt. Da vi kom til Lodese, tog vi ind i et hus, som tilhørte ham, ligesom han ogsaa havde et hus i Vadstena. Vi blev underholdt af sønnen paa den maade, som faderen pleiede; vi blev der et par dage for at vente paa skibets afreise. Saa kom den tid, da det ene skib skulde reise til Rostock i Tyskland, og med det drog Nicolo di Michiele, min skriver, styrmand Christo- foro Fioravante og Girard af Vinsescalco. Otte af os blev tilbage, og vi reiste senere, den 14de sep- tember, til England, velforsynet af den før nævnte Maffio med alle nødvendigheder. Og ved Guds godhed var det i 8 dage og nætter saa gunstig og passelig vind, at vi kom til England til det sted, som heder Lisla, ytterst paa øen mod nordøst. Her præsenterede den gode skipper os for sin reder, en rig og dygtig kjøbmand, og da han havde hørt om vor stilli11g, tog han sig af os saa hje1-telig, at vore nærmeste slægtninge ikke kunde have gjort det bedre. Der blev vi i to dage og to nætter. Derpaa