Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/864

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


§§54 NOIlDLANDS AMT. det hele ender med forsoning, men denne sag fjernede brødrene for livstid fra hinanden. Sigurd Ranessøn beholdt finnefærden efter processen med kong Sigurd, og Sigurds søn Nikolas havde den i besiddelse lige til sin død 1l76. Under b0rgerkrige11e. Sigurd Jorsalfars lemlæstede sen Magnus blinde kom i 11338, ført af Sigurd Slembedegn, fra Dan- mark med 7 skibe; denne flaade blev splittet, og Sigurd, Magnus og Thorleiv Shjappa seilede med nogle af skibene udenskjærs nordover til Haalogaland, og Magnus blev om vinteren i Bjarko hos Vidkunn Jonssøn. Denne sidste maa, da han var født om- kring l066, paa denne tid have været mere end 70 aar gammel. Men Sigurd huggede stavnene af sit skib, huggede hul i det. og sænkede det ned i det indre af (Egisfǫrðr (Øksfjord) paa syd- siden af Hin11øen. Han selv med 2O mand tog sit vinterophold i en hule inderst i Gljúfrafjǫrðr. De hængte noget for aabningen, saa at den ei kunde sees fra fjæren. Denne fjord Gljúfrafjǫrör er, efter rektor Qvigstad, maaske Gullesfjord, og Sigurd Slembes hule skal maaske søges der. Ved bunden af Gullesfjorden paa øStsiden af Sørdalen i fjeldsiden var der, efter den paa gäê1x(1c11’ Vo(uold boende fin Ole Jacobsen. en hule lige under en fjeldknat, paa hvilken der stod en stor sten, som kaldtes «-Risepræsten?». Noget før l87O gik der et sten- skred, som dækkede indgange11 til hulen. Hulen laa ikke høit og kunde sees fra sjøen Paa gaarden Gullesfjordbotn mente man, at der maatte have boet røvere i hulen, og man turde ikke gaa ind i den. Efter Snorre sænkede Sigurd Slembedegn sit skib i det indre af Øksfjord. Han kan da have gaaet fra Østerbotn i Øksfjor- den gjennem Stordalen til Kanstadfjordbotn og derfra gjennem Kongsvikdalen til Fiskefjord i Tjelsund. Snorre siger, at han sad om vinteren i Tjelsund. I)et er dog lidet rimeligt, at Sigurd, naar han, som sagaerne beretter, vilde være skjult, valgte en liden fjord, som laa ved den almindelige seilled. I Fiske- fjorden skal der ikke være nogen hule. Langs Tjelsundet var der vel gammel bebyggelse af nordmænd, og finner bor ikke der. Naar Snorre nævner Tjelsund, og Morkinskinna og Codex F risi- anus siger, at Sigurd var “(á FinnmǪrk», viser det kun, at de ikke var lokalkjendte. - Hvis Sigurd vilde være skjult og samtidig vilde have let for at flygte, hvis han blev overfaldt, saa er der paa Hinneen ikke bedre sted end Gullesfordbotn. Han har sænket sit skib i det indre af lðksfjord og saaledes udslettet alle spor efter sig. Saa gik han fra Østerbotni Øksfjord op over eidet. Ved et