Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/865

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


H1sTomE. 855 fjeld der de1er veien sig; en vei fører til Gu1lesfjordbotn og en til Kanstadfjordbotn, og Sigurd har rimeligvis taget til Gulles- fjordbotn og boet i hulen der. Man kjender ellers ingensteds paa Hinnøen nogen hule, hvor mennesker kunde bo. . I Gullesfjorden sees der endnu gammetomter paa hvert nes paa østsiden fra Moe1ven og til Botn og paa vestsiden fra Bø- mark til Notues (lidt nord for Løbergvatn). Der findeS endnu finner paa Votvold og Bømark. De finner, Sigurd var sammen med, var vistnok sjøfinner i Gullesfjorden. Hvis Sigurd blev overfaldt, kunde han enten flygte langs østsiden af Gullesfjorden til gaarden Eidet og derfra over eidet til Kan- stadfjordbotn, eller over til vestsiden af Gullesfjordbotn og gjennem Løbergsdalen over til Djupfjord og Blokkeni Vester- aalen (paa Hinnøens vestside), eller længer ude paa vestsi,den af Gullesfjorden over Langvatn til Sigerfjorden, eller udover fjorden til. Bjarkø, hvor kong Magnus overvintrede, eller over Øksfjord- eidet og derfra gjennem Stordalen til Kanstadfjordbotn og videre. - Gljuvrafjord betyder bergkløftfjorden, og dette navn passer paa vestsiden af Gullesfjorden. I Kvæfjo1-den har der i gamle dage boet mange finner. I folketællingslisterne fra l702 nævnes finner paa Votvold, Lang- vatn, øst-fjorden og Under Salen (Qvigsta-d). Det heder, at de, som skaffede Sigurd og hans folk mad om vinteren, var hans kamerat Thorleiv Skjappa og Einar, som var søn af Og-mund af Sand og af Gudrun, som var datter af Einar Aressøn af Reykholar. Gaarden Sand ligger paa Tjeløen ved Balsta(lStrømmen i Tjelsund. Det er Sagt, at den vinter lod Sigurd finnerne gjøre sig to skuder inde i fjor(lene, og de var bundne med sener; der var ikke en spiker i dem, men vidjer for knær, og 12 mand roede paa hver side. De sku(ler var saa gode seilere, at ingen kunde kappes med dem paa vandet. Derom er et kvad, hvori det heder, at faa kan følge den haaløigske furubaad.; det senebundne skib svæver under seilet. Sigurd boede hos flnuerne, medens de byggede skuderne, og finnerne havde øl der og gjorde gjæstebud for ham. Sigurd har selv berettet om, hvor lystig det gik til, i et kvad, hvori det heder: «Det var godt at være i gammen, da vi glade drak, og kongesønnen gik glad mellem bænkene. Det manglede ikke paa skjæmt i det lystige drikkelag, og vi morede hverandre, dengang jeg var der.» Om vaaren 1139 reiste Sigurd og Magnus sydover med de to skuder, som finnerne havde bygget. Da de kom til V aagar, dræbte de der præsten Svein og hans to sønner. Sigurd seilede